Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Trócsányi László
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-30T13:29:35Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-30T13:29:35Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16567
Abstract
dc.description.abstract
„Magyarország új Alaptörvénye viharban született.” Jogi és politikai szenvedélyek viharában. Az Alaptörvény születését övező viták természetes következményei lettek volna bármely olyan új alkotmánynak, amely olyan államban születik, amely az EU-csatlakozást követően (a 2004-ben újonnan csatlakozott tagállamok közül elsőként) vállalkozik ilyen feladatra. A 2010-ben megindult magyar alkotmányozás egyfajta minilaboratóriumi közeg volt. Az Európai Unió egyes intézményeinek, demokrácia-központú figyelmének a középpontjába kerültünk. Ezenfelül, Magyarország esetében azt láthattuk, hogy szinte valamennyi jelentős nemzetközi szervezet (ENSZ, Európa Tanács) úgy vélte, hogy véleményt kell formálniuk a magyar Alaptörvényről.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
“The new Fundamental Law of Hungary was born in a storm.” 3 In the storm of heavy legal and political sentiments. The debates surrounding the birth of the Fundamental Law would have been a natural consequence of any new constitution being born in a state that undertook such a task after EU accession (the first of the new Member States that joined in 2004). The Hungarian constitution-making, which started in 2010, was a sort of mini laboratory medium. We landed in the centre of the democracy-focused attention of some of the institutions of the European Union. In addition, we have seen that almost all significant international organisations (UN, Council of Europe) considered that they should form an opinion on the Hungarian Fundamental Law.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányozáshu_HU
Keywords
dc.subject
nemzetközi szervezetekhu_HU
Keywords
dc.subject
kritikahu_HU
Keywords
dc.subject
Alaptörvényhu_HU
Keywords
dc.subject
Velencei Bizottsághu_HU
Keywords
dc.subject
Európai Unióhu_HU
Keywords
dc.subject
Európai Bizottsághu_HU
Keywords
dc.subject
Európai Parlamenthu_HU
Keywords
dc.subject
demokráciahu_HU
Keywords
dc.subject
történeti alkotmányhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmánymódosításhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányozó hatalomhu_HU
Keywords
dc.subject
constitution-makinghu_HU
Keywords
dc.subject
international organisationshu_HU
Keywords
dc.subject
criticismhu_HU
Keywords
dc.subject
Fundamental Lawhu_HU
Keywords
dc.subject
Venice Commissionhu_HU
Keywords
dc.subject
European Unionhu_HU
Keywords
dc.subject
European Commissionhu_HU
Keywords
dc.subject
European Parliamenthu_HU
Keywords
dc.subject
democracyhu_HU
Keywords
dc.subject
historical constitutionhu_HU
Keywords
dc.subject
constitutional amendmenthu_HU
Keywords
dc.subject
constitution-making powerhu_HU
Title
dc.title
Az alkotmányozás dilemmái – 10 év múltánhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Dilemmas of Constitution-making – After 10 Yearshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.2.6

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
2hu_HU
Scope
dc.format.page
135-154hu_HU


Files in this item

Az alkotmányozás dilemmái – 10 év múltán
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény