Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Koltay András
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-30T12:51:01Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-30T12:51:01Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16563
Abstract
dc.description.abstract
Az áttekintés a magyar Alkotmánybíróság véleményszabadsággal összefüggő gyakorlatának változásait követi nyomon az Alaptörvény hatálya alatt, azaz a 2012. január 1-je óta született határozatok fényében. Következtetése szerint a kisebb-nagyobb következetlenségek ellenére a vizsgált évek alatt jelentős előrelépés történt a véleményszabadság alkotmányos tartalmának meghatározásában. A közügyek vitái úgy maradtak széles körben szabadok, hogy közben az emberi méltóság sem maradt védtelen. A bíróságok több esetkör – elsősorban a személyiségi jogok védelme – tekintetében világos mércéket kaptak, és a gyakorlat olyan kérdéseket is érint, mint a híresztelés vagy a képmásvédelem, amelyekről korábban az AB nem szólhatott.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The overview traces the changes in the Hungarian Constitutional Court’s jurisprudence in the context of freedom of expression under the now decadeold Fundamental Law, that is, in the light of the decisions adopted since 1 January 2012. It concludes that, despite some inconsistencies, significant progress has been made in defining the scope and limits of freedom of expression over the years under review. Public debates have remained widely protected, while human dignity has not been left defenceless. The courts have been given clear standards in a number of areas, in particular the protection of personality rights, and the case law has extended to issues such as press reports or the protection of image rights, which were previously excluded from the jurisdiction of the Constitutional Court.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
véleményszabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
sajtószabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
hírnév- és becsületvédelemhu_HU
Keywords
dc.subject
magánélet védelmehu_HU
Keywords
dc.subject
gyűlöletbeszédhu_HU
Keywords
dc.subject
freedom of expressionhu_HU
Keywords
dc.subject
freedom of the presshu_HU
Keywords
dc.subject
protection of reputation and honourhu_HU
Keywords
dc.subject
privacyhu_HU
Keywords
dc.subject
hate speechhu_HU
Title
dc.title
A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedébenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Constitutional Protection of Freedom of Expression in the first Decade of the Fundamental Law of Hungaryhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.2.3

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
2hu_HU
Scope
dc.format.page
37-93hu_HU


Files in this item

A véleményszabadság alkotmányos védelme az Alaptörvény első évtizedében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény