Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Borbás Beatrix
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-03-23T13:25:43Z
Availability Date
dc.date.available
2021-03-23T13:25:43Z
Release
dc.date.issued
2020
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-284-9 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-285-6 (pdf)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-286-3 (epub)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16258
Abstract
dc.description.abstract
Egyenlők vagyunk-e a jog asztalánál? Minek kellett, kell megváltoznia ahhoz, hogy az amerikai kontinens fekete lakossága egyenértékű alkotóeleme legyen az Államoknak? A nők valóságosan egyenlők-e, vagy jogaik csak formálisak? Engedi-e a közpolitika érvényesülni a női szempontokat? Melyek a sajátosan női érdekek? Érdekükben áll-e például egy pozitív diszkriminációs előírás a munka világában? Bizonyítható lenne egy ilyen előírás alkotmányos felülvizsgálata esetén a kényszerítő kormányzati érdek léte? Összevethető-e a faji megkülönböztetés és a biológiai nemek diszkriminációja? A nők és a férfiak biológiai különbözősége szerepet játszhat-e a katonai akadémiai felvételben? Milyen öt szempontot vizsgál az USA Legfelsőbb Bírósága a megkülönböztetés megengedhetősége körében? A könyvet olvasásra ajánlja: Dr. Darák Péter, a Kúria elnöke A könyv egy klasszikus alkotmányossági alapelv, a jogegyenlőség (esélyegyenlőség, diszkrimináció tilalma) „női” szempontjainak lényeges tartalmát vizsgálja az USA alkotmányos rendszerében. A legtöbb alkotmány nem véletlenül emeli ki – a nemzetiségi és a felekezeti egyenjogúsággal egyetemben – a nők és férfiak közötti egyenjogúságot, miután a történelem során ezeket a jogokat sértették meg leginkább. Az alkotmánybíróságok jogértelmezéseikben finom teszteket dolgoztak ki az emberi méltósággal összekapcsolva ezen jogterületen; különösen érdekes az amerikai Legfelsőbb Bíróság alkotmányértelmezése. A szerző határozott kutatási célja mellett bemutatja az USA alkotmányos rendszerét is. Jó szívvel ajánlom a színvonalas könyvet minden olvasónak. Dr. Kukorelli István, egyetemi tanárhu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject
női egyenjogúsághu_HU
Keywords
dc.subject
jogegyenlőséghu_HU
Keywords
dc.subject
diszkriminációhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányos rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject
Amerikai Egyesült Államokhu_HU
Title
dc.title
A jogegyenlőség női szempontjai az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerébenhu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

A jogegyenlőség női szempontjai az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerében
A jogegyenlőség női szempontjai az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerében
A jogegyenlőség női szempontjai az Amerikai Egyesült Államok alkotmányos rendszerében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény