Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Frivaldszky János
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-16T08:59:29Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-16T08:59:29Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16110
Abstract
dc.description.abstract
Az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata megfogalmazása időszakában nem tűnt lehetségesnek, de szükségesnek sem azon emberi személy filozófiai antropológiai meghatározása, akinek jogait a dokumentum kinyilvánította. Manapság azonban ez elkerülhetetlen, mert sem az emberi jogalanyiság, sem a legalapvetőbb valódi emberi jogok nem jelenthetők ki, nem alapozhatók meg és nem is védhetők anélkül. Manapság ugyanis e jogokat sokszor, az uralkodó libertariánus és értékrelativista szellemi közegben, éppen a fogalmi megalapozás hiányában maga az ember ellen, annak jogalanyiságához, élethez és méltóságához való joga ellen fordítják. A katolikus természetjogi hagyomány nagy segítséget nyújtott mindig is e megalapozásban, miközben már újabb és újabb bioetikai helyzetekben kell védeni az emberi személyt legalapvetőbb jogain keresztül. At the drafting time of the Universal Declaration of Human Rights, it seemed neither possible, nor necessary to establish a philosophical anthropological definition of the human person whose rights were proclaimed by the Declaration. Nowadays, this is, however, inevitable because neither human legal personality, nor the most fundamental and real human rights could be proclaimed, established, or enforced without it. For nowadays, when the intellectual milieu is governed by prevalent libertarian and value relativist ideas, these rights are, mostly due to the lack of their conceptual basis, often turned against the person himself, his right to legal personality, life and human dignity. The Catholic natural law tradition has, on the other hand, always proved to be an effective aid in this process, when, through his rights, the human person is to be protected in ever new bioethical situations.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
alapvető emberi jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
filozófiai antropológiahu_HU
Keywords
dc.subject
természetjoghu_HU
Keywords
dc.subject
emberi személyhu_HU
Keywords
dc.subject
emberi lélekhu_HU
Keywords
dc.subject
méltósághu_HU
Keywords
dc.subject
emberi élethu_HU
Keywords
dc.subject
jogalanyisághu_HU
Keywords
dc.subject
jogképességhu_HU
Keywords
dc.subject
basic human rightshu_HU
Keywords
dc.subject
philosophic anthropologyhu_HU
Keywords
dc.subject
natural lawhu_HU
Keywords
dc.subject
human personhu_HU
Keywords
dc.subject
human soulhu_HU
Keywords
dc.subject
human dignityhu_HU
Keywords
dc.subject
life of a human beinghu_HU
Keywords
dc.subject
legal personalityhu_HU
Keywords
dc.subject
legal capabilityhu_HU
Title
dc.title
Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésbenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Legal Personality and Man’s Right to Life and Human Dignity in Contemporary Catholic Natural Law Philosophyhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2020.4.2

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
8hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
35-85hu_HU


Files in this item

Az ember jogalanyiságának, életéhez és méltóságához való joga a kortárs katolikus természetjogi alapú jogfilozófiai megközelítésben
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény