Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lánczi András
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-12-15T15:56:29Z
Availability Date
dc.date.available
2020-12-15T15:56:29Z
Release
dc.date.issued
2020
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16104
Abstract
dc.description.abstract
Hogyan egyeztethető össze a törvény parancsa a szabadsággal? Az antik válasz a természet klasszikus fogalmából indult ki, a keresztény a szabad akaratból, a modern az individuum politikai jogaiból. Az antik szabadság a természeti törvényekhez való alkalmazkodást tanította, a keresztény szabadság a bűnnel való harcot, a modern szabadság pedig a szerződés révén konstruált állam által nyújtott garanciákat hangsúlyozza. Az antik és a keresztény szemléletben az emberi racionalitás véges, korlátozott, a modernben ezzel szemben korlátlan. Az előbbiek a törvényt abszolútnak tekintik, míg az utóbbi az emberi racionalitás által folyamatosan relativizált törvényfogalmat használ. A modern felfogás előbb Istent, majd a természet fogalmát is kiiktatta a szabadság értelmezéséből, kizárólag politikai alku tárgyává tette, ily módon relativizálta a törvényt, a természetet, a közélet és a magánélet közti határvonalat. Középpontban az individuum felfedezése áll. A jelen írás a törvény relativizálásáról, a régi és az új szabadság összehasonlításáról, illetve a modern totalizáló politikafelfogásról szól. How can we reconcile the command of Law and freedom of man? The ancient answer was based on the classical concept of Nature, the Christian on the free will of man (hence the concept of Christian freedom), whereas the modern on the political rights of man. The ancient concept of freedom was derived from man’s accommodation to the laws of nature, the Christian freedom emphasised the fight against sin, and the modern concepts voice the safeguards of the human rights ensured by a commonwealth treaty. Man’s rationality is confined and limited according to the ancient and Christian understanding, whereas limitless by the modern conception. The previous ones regard Law as absolute, the latter, however, tendentiously relativises the scope and strength of Law, and tends to use it in the plural, i.e. laws. Modernity, discarded God first, then Natural Laws from the conception of freedom, and subjected to constant political debates, thus relativising Law as such (c.f. French Revolution), and blurred the dividing line between what is public and what is private. The understanding of freedom placed the individual in the focus. This essay is on the relativisation of Law, the conceptual comparison of ancient and modern freedom, and the modern tendency towards totalising politics.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
törvényhu_HU
Keywords
dc.subject
természethu_HU
Keywords
dc.subject
szabad akarathu_HU
Keywords
dc.subject
racionalitáshu_HU
Keywords
dc.subject
Burke–Paine vitahu_HU
Keywords
dc.subject
emberi jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
XIII. Leó pápa enciklikáihu_HU
Keywords
dc.subject
természetjoghu_HU
Keywords
dc.subject
lawhu_HU
Keywords
dc.subject
naturehu_HU
Keywords
dc.subject
free wilhu_HU
Keywords
dc.subject
rationalityhu_HU
Keywords
dc.subject
Burke–Paine debatehu_HU
Keywords
dc.subject
human rightshu_HU
Keywords
dc.subject
encyclicals of Leo XIIIhu_HU
Keywords
dc.subject
natural law and righthu_HU
Title
dc.title
Szabadság és törvény: Régiek törvénye, modernek jogaihu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Freedom and Law: Law of the Ancients, Rights of the Modernshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2020.3.6

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
8hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
99-121hu_HU


Files in this item

Szabadság és törvény: Régiek törvénye, modernek jogai
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény