Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Tóth J. Zoltán (szerk.)
Author
dc.contributor.author
Kovács Endre Miklós
Author
dc.contributor.author
Köbel Szilvia
Author
dc.contributor.author
Szilvásy György Péter
Author
dc.contributor.author
T. Kovács Júlia
Author
dc.contributor.author
Tóth J. Zoltán
Availability Date
dc.date.accessioned
2020-04-09T08:47:58Z
Availability Date
dc.date.available
2020-04-09T08:47:58Z
Release
dc.date.issued
2019
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-5945-44-1
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/15023
Abstract
dc.description.abstract
A társadalmi viszonyok adekvát szabályozása minőségi jogalkotás nélkül nem képzelhető el. A minőségi jogalkotás alapvető követelménye, hogy egyrészt a jog tartalmát meghatározó politikus (vagy politikusokból álló testület) értse és átlássa azt a bonyolult viszonyrendszert, amelyben az általa kigondolt tartalom érvényesülni fog, másrészt hogy a jogszabályok megszövegezésében részt vevő jogászok, hivatalnokok, illetve a szabályozandó terület szakértői kompetens módon vegyenek részt az előbbi gondolati tartalom megformálásában. Jelen tankönyv e két jogalkotási követelmény gyakorlati megvalósításához kíván segítséget nyújtani: így mind a jogalkotási tevékenység jogrendszerbeli helyét és szerepét, illetve az annak alapjául szolgáló elméleti alapokat, mind a szövegezés praktikus követelményeit és azok miértjeit bemutatja. Bár a könyv elsősorban tankönyv, az a szerzők szándékai és reményei szerint haszonnal forgatható a gyakorlati jogszabály-előkészítés és -szerkesztés bármely fázisa során is. Ezt szolgálja a jogalkotás tartalmi, nyelvi és technikai kívánalmainak bemutatása (mind normatív, mind praktikus szinten). Mindezt kiegészíti a szövegbe épített gazdag példatár, amelynek útján jelen munka a jogirodalomban elsőként ismerteti és elemzi a Jszr. jogszabályszerkesztési előírásainak mindegyikét, bemutatva az azokkal kapcsolatos „jó gyakorlatokat”, rámutatva ugyanakkor a gyakran alkalmazott, sőt néha általánosan követett, ám hibás, helytelen megoldásokra is.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject
jogalkotáshu_HU
Keywords
dc.subject
jogi alapfogalmakhu_HU
Keywords
dc.subject
jogértelmezéshu_HU
Keywords
dc.subject
jogszabályok hatályosságahu_HU
Keywords
dc.subject
jogalkotási eljáráshu_HU
Title
dc.title
Jogalkotástanhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Jogdogmatikai és jogszabályszerkesztési ismeretekhu_HU
Type
dc.type
Tankönyvhu_HU


Files in this item

Jogalkotástan
Jogalkotástan
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény