Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Csath Magdolna
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-12-17T09:20:44Z
Availability Date
dc.date.available
2019-12-17T09:20:44Z
Release
dc.date.issued
2019
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/14641
Abstract
dc.description.abstract
Minden nemzeti kormány felelős azért, hogy működésével a lehető legnagyobb értéket teremtse a társadalom számára, ezzel növelje a nemzeti vagyont és biztosítsa a lakosság életszínvonalának folyamatos javulását. Az értékteremtés módszere a hatásos, hatékony állami költségvetés és kiadásmenedzsment. A hatékonyság azt jelenti, hogy a mindenkori kormány a lehető legjobb minőségű szolgáltatást nyújtja a társadalomnak a lehető legalacsonyabb költséggel. A hatásosság pedig a nemzeti célok és prioritások kijelölésének és a programok kidolgozásának minőségét méri. A cikk a magyar közkiadások mint „input” tényezők, és ezek gazdasági és társadalmi hatásai közötti kapcsolatokat elemzi nemzetközi összehasonlításban. A közkiadások szerkezetét abban az összefüggésben vizsgálja, hogy annak egyes elemei milyen hatást gyakorolnak egyes gazdasági és társadalmi mutatókra, és hogy közben biztosított-e az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az emberi jogok tiszteletben tartása. A cikk következtetése, hogy bár módszertanilag nem könnyű kimutatni a közkiadás-menedzsment és annak gazdasági-társadalmi következményei közötti kapcsolatokat, de az adatok statisztikai elemzése rávilágíthat a költségvetési folyamatok bizonyos gyenge pontjaira. Továbbá ráirányíthatja a figyelmet a kormányzati struktúra és az intézményrendszeri képességek olyan területein szükséges további vizsgálatokra, amelyek szintén befolyásolják a kiadásmenedzsment hatékonyságát. Any national government is responsible for creating the largest possible added value for the society, as this is the way to increase the wealth of the nation, and secure improving living standards for the population. Efficient and effective government budgeting and expenditure management is the way to value creation. Efficiency means offering the highest quality service at the lowest possible cost to society. Effectiveness is explained by how the national objectives and priorities are established, and policy programs are elaborated. This article explores relationships between Hungarian public spending as inputs and their effects on the economy and society as outcome in international comparison. The structure of public spending is analysed in the context of how the different elements affect economic and social indicators keeping in mind the importance of accountability, transparency and human rights. The article concludes that although it is not easy methodologically to find a correlation between public expenditure management and its effects on the economy and society, still statistical data analysis can highlight weaknesses in how efficiently resource allocation is managed in the budgetary process. It can also direct attention to necessary further explorations into the fields of governance structure and institutional capacities which also affect efficiency of expenditure management.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
állami értékteremtéshu_HU
Keywords
dc.subject
kiadásmenedzsment hatékonyságahu_HU
Keywords
dc.subject
ráfordítás-eredményhu_HU
Keywords
dc.subject
humán tőkehu_HU
Keywords
dc.subject
state value creationhu_HU
Keywords
dc.subject
expenditure management efficiencyhu_HU
Keywords
dc.subject
human capitalhu_HU
Keywords
dc.subject
input-outcomehu_HU
Title
dc.title
Kormányzati pénzügyi felelősség, kiadási hatékonyság és állami versenyképességhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Financial Responsibility of Government, Expenditure Efficiency and State Competitivenesshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2019.3.2

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
7hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
25-46hu_HU


Files in this item

Kormányzati pénzügyi felelősség, kiadási hatékonyság és állami versenyképesség
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény