Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Szabó Attila
Author
dc.contributor.author
Németh Ágnes
Availability Date
dc.date.accessioned
2019-09-05T15:49:38Z
Availability Date
dc.date.available
2019-09-05T15:49:38Z
Release
dc.date.issued
2018
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/12907
Abstract
dc.description.abstract
Az Alkotmánybíróság 2018 negyedik negyedévében 91 döntést hozott, amelyek közül 28 érdemi határozat, míg 63 visszautasító végzés volt. Utólagos normakontroll eljárásban és bírói indítvány alapján az AB öt jogszabályt semmisített meg, három esetben mondott ki alkalmazási tilalmat és négy esetben állapított meg jogalkotói mulasztásban megnyilvánuló alaptörvényellenességet. Az Alkotmánybíróság legtöbbet gyakorolt hatásköre továbbra is az alkotmányjogipanasz-eljárás. Ebben a hatáskörében eljárva nyolc bírói döntést semmisített meg, egy alkalommal mondott ki alkotmányos követelményt, egy esetben állapított meg jogalkotói mulasztást. A cikk hét fontosabb döntést foglal össze a vizsgált időszakból. A 17/2018. (X. 10.) AB határozat a Forma–1 versenypályán lévő zajterheléssel kapcsolatos ügyben kimondja, hogy a zajterhelés aránytalan növelését megengedő szabályozás alaptörvény-ellenes. A 3331/2018. (X. 26.) AB határozat szerint Alaptörvénybe ütközik a honvéd tisztek ösztöndíj-szerződésekben meghatározott szolgálatteljesítési időtartamának egyoldalú, a tisztre nézve hátrányos módosítását megengedő szabályozás a visszaható hatályú jogalkotás tilalma miatt. A szólásszabadság szempontjából fontos 3348/2018. (XI. 12.) AB határozatában megállapította, hogy a közügyek vitája kapcsán szélesebbek a szólás- és sajtószabadság személyiségvédelmi határai. A 19/2018. (XI. 12.) AB határozat szerint az ügyészségi nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszony biztonsági kockázat ellenére történő fenntartásához szükséges támpontok hiánya alaptörvény-ellenes. A szociális jogok szempontjából kiemelendő 21/2018. (XI. 14.) AB határozat alapján a rokkantsági ellátások felülvizsgálatakor a jogosultak állapotjavulásán az egyén élethelyzetét érdemben meghatározó kedvező változást kell érteni. A gyermekek jogai védelme kapcsán kiemelendő 3375/2018. (XII. 5.) AB határozat megállapította, hogy a gyermek jogellenes elvitele kapcsán folytatott eljárásban a bíróságnak lehetőség szerint a felek által felajánlott összes bizonyítási eszközt igénybe kell venni, hogy egyértelműen megállapítható legyen a kiskorú gyermekek érdeke. A tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából releváns 24/2018. (XII. 28.) AB határozat szerint a bíróságok kötelesek a kereseti kérelmek valamennyi elemének érdemi vizsgálatára. The Constitutional Court (hereinafter: CC) made 91 decisions in the fourth quarter of 2018. From these, 28 decisions were on the merits, meanwhile 63 were rejections on formal grounds. In the competences of posterior norm control and concrete norm control based judicial initiative the CC has annulled five legal regulations, in three cases it declared ban on the application of the law and it declared four times legislative omission. The mostly practiced competence of the CC is still the constitutional complaint procedure. In its competence, the Court annulled eight judicial decisions, it established in one case a constitutional requirement and declared one legislative omission. The Article summarises seven significant decisions of the CC from the last quarter of the year. The Court annulled the regulation allowing the disproportionate increase of noise pollution regarding the Formula-1 race [CC decision 17/2018. (X. 10.)]. The Court declared the unconstitutionality of a rule that permitted a disadvantageous retroactive modification of scholarship contracts of officers of the armed forces [CC decision 3331/2018. (X. 26.) AB]. The Court ruled that with regard to debating public affairs, the boundaries of the freedom of expression and of the press are set wider [CC decision 3348/2018. (XI. 12.) AB]. In the decision 19/2018. (XI. 12.) AB the CC annulled certain provisions on the national security clearing of prosecutors. The CC ruled that in case of reviewing the disability allowances, only real physical improvement can be taken into account when classifying a person in a better conditioned grade of disability [Decision no. 21/2018. (XI. 14.) AB]. The CC established that in a procedure related to the wrongful removal of a child, the ordinary court should use all the tools of evidence offered by the parties in the interest of clearly verifying the interests of the minor [CC decision 3375/2018. (XII. 5.) AB]. In the decision 24/2018. (XII. 28.) AB the CC established that due to the principle of fair trial, in the final judgement of a procedure at an ordinary court all of the elements of the contingent claims shall be examined on the merits by any of the judicial fora.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadóhu_HU
Title
dc.title
Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2018. október 1-je és december 31-e közötthu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Significant Decisions of the Constitutional Court between 1 October and 31 Decemberhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
6hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
187-204hu_HU


Files in this item

Az Alkotmánybíróság fontosabb döntései 2018. október 1-je és december 31-e között
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény