Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Füstös Mónika
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-04-25T07:56:45Z
Availability Date
dc.date.available
2024-04-25T07:56:45Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/24855
Abstract
dc.description.abstract
A kriminológiában sokáig evidenciaként kezelték azt, hogy a rendőrségbe vetett bizalom és a feljelentési hajlandóság összefüggésben áll egymással. Az elmúlt két évtized empirikus kutatásai azonban rávilágítottak, hogy ez az összefüggés egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Hipotézisem (1) szerint ennek az az oka, hogy a különböző bűncselekménytípusokat külön érdemes vizsgálni. A kutatás másik feltételezése (hipotézis 2) az, hogy a nagyobb bizalmat feltételező bűncselekménytípusok (szexuális erőszak, párkapcsolati erőszak) esetén nagyobb a feljelentési hajlandóság, ha erősebb a rendőrségbe vetett bizalom. Az adatok alapján a szexuális erőszakot átélt és feljelentést tevő áldozatok esetében nincs szignifikáns összefüggés a feljelentési hajlandóság és a rendőrség vélt segítőkészsége között, ugyanakkor a testi bántalmazást átéltek esetében van. Ha azonban az elkövető az áldozat partnere, akkor nincs szignifikáns összefüggés. Az látható tehát, hogy bűncselekménytípusonként valóban eltérő eredményekre juthatunk (hipotézis 1), ugyanakkor meglepetést okozott az, hogy éppen a legérzékenyebb bűncselekménytípusoknál (szexuális erőszak, párkapcsolati erőszak) nincs szignifikáns összefüggés a bizalom és a feljelentési hajlandóság között. Ez az eredmény azt mutatja, hogy a témát érdemes mélyebben, akár más módszerekkel (kvalitatív) is kutatni.
Abstract
dc.description.abstract
For many years criminology has assumed that the more victims trust the police, the more they will be willing to report crimes. Yet, the relationship between trust in the police and victims’ willingness to report has rarely been researched empirically. In the last ten years more and more research has been conducted in this field. They are, however, showing contradictory results. I believe that one reason for the conflicting results is that usually types of crime are not distinguished. So my first hypotheses is as follows: if crime types are researched one by one, we would receive more accurate results. The second hypothesis of this paper is that in the case of crimes that require deeper trust (sexual violence, intimate partner violence), the willingness to report crimes is greater if trust in the police is strong. Based on the data, there is no significant correlation between the willingness to report and trust in the police in the case of victims who have experienced sexual violence, but there is correlation in case of physical violence. If the perpetrator of the physical violence is the intimate partner of the victim there is no significant correlation. It can therefore be seen that the results are really different for each type of crime (hypothesis 1), but it was surprising that there was no significant correlation between trust and the willingness to report the most sensitive types of crime (sexual violence, intimate partner violence). This result shows that it is worth researching the topic more deeply, even with other methods (qualitative).
Language
dc.language
hu
Keywords
dc.subject
rendőrségbe vetett bizalom
Keywords
dc.subject
feljelentési hajlandóság
Keywords
dc.subject
adatbázis
Keywords
dc.subject
látencia
Keywords
dc.subject
párkapcsolati erőszak
Keywords
dc.subject
trust in police
Keywords
dc.subject
willingness to report a crime
Keywords
dc.subject
database
Keywords
dc.subject
intimate partner violence
Title
dc.title
Csökken a párkapcsolati erőszak látenciája, ha jobban bízunk a rendőrségben? Kvantitatív vizsgálat két adatbázison
Title Version
dc.title.alternative
Are Victims More Likely to Report Crimes When Trusting the Police? A Quantitative Stud
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2024-04-24T09:59:20Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2023.4.5
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
34817177

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
23

dc.identifier.journalIssueNumber
4
Scope
dc.format.page
97-113

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
MAGYAR RENDÉSZET
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

Csökken a párkapcsolati erőszak látenciája, ha jobban bízunk a rendőrségben?  Kvantitatív vizsgálat két adatbázison
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény