Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pogácsás Anett
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-01-15T13:23:42Z
Availability Date
dc.date.available
2024-01-15T13:23:42Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/21232
Abstract
dc.description.abstract
A szerzői jog szabályrendszerének kialakítása során hosszú és küzdelmes munka eredménye, hogy a védelem valamennyi, az irodalom, a tudomány és a művészet területére eső alkotásra kiterjed, függetlenül annak minőségétől, mennyiségétől, a rá vonatkozó értékítélettől, azaz akár annak erkölcsi megítélésétől. A formalitásmentesen, azaz automatikusan keletkező szerzői jogi védelem tehát fő szabály szerint valamennyi egyéni, eredeti jellegű művetmegillet – ami a cenzúra elleni küzdelemmel karöltve komoly teljesítményként könyvelhető el az alkotás szabadságának biztosítása terén. Felmerül azonban a kérdés, hogy egy adott mű elérheti-e az erkölcstelenség olyan fokát, hogy annak kezelésére már nem elegendők a szerzői joghoz képest külső korlátnak minősülő eszközök, azaz szükséges-e egy ilyen körülményt a szerzői jog szabályrendszerén belül (is) kezelni (hasonlóan az iparjogvédelem területén látott néhány oltalmi formához). A jelen tanulmány a kérdést boncolgató vonatkozó szakirodalom és joggyakorlat áttekintése mellett arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy a szerzői jog sem távolodhat el a jóerkölcs zsinórmértékétől, de a szabályrendszerén belül megtalálni a helyét nem kihívásoktól mentes feladat.
Abstract
dc.description.abstract
The long and demanding process of establishing the rules of copyright has resulted in protection being extended to all literary, scientific and artistic works, irrespective of their quality, quantity, value, or even moral judgement. In principle, therefore, copyright protection, which is automatic, i.e. deriving from the absence of any formality, is granted to all individual works of an original nature – which, together with the fight against censorship, is a major achievement in terms of guaranteeing freedom of creation. The question arises, however, whether a given work can reach a level of immorality that the means of dealing with it, which are external to copyright, are no longer sufficient, i.e. whether such a circumstance (also) needs to be dealt within the copyright system (similar to some forms of protection seen in the field of industrial property). In addition to a review of the relevant literature and case-law on the subject, this paper seeks to draw attention to the fact that copyright law cannot depart from the standard of good morals, but that finding its place within the system of copyright is not without challenges.
Language
dc.language
en
Keywords
dc.subject
szerzői jog
Keywords
dc.subject
belső korlát
Keywords
dc.subject
jóerkölcs
Keywords
dc.subject
szellemi alkotás
Keywords
dc.subject
utólagos megvonás
Keywords
dc.subject
copyright
Keywords
dc.subject
internal limitation
Keywords
dc.subject
good morals
Keywords
dc.subject
intellectual property
Keywords
dc.subject
retroactive refusal
Title
dc.title
Plus valent boni mores, quam bonae leges – Jóerkölcs a szerzői jogban
Title Version
dc.title.alternative
Plus valent boni mores, quam bonae leges – Good Morals in Copyright Law
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2024-01-11T10:36:01Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2023.4.6
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
34496088

dc.identifier.journalTitle
Acta Humana: Hungarian Centre for Human Rights Publications

dc.identifier.journalVolume
11

dc.identifier.journalIssueNumber
4
Scope
dc.format.page
95-113

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
ACTA HUM
Author institution
dc.contributor.department
Polgári Jogi Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Polgári Jogi Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola


Files in this item

Plus valent boni mores, quam bonae leges – Jóerkölcs a szerzői jogban
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény