Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Egedy Gergely
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-01-15T13:23:26Z
Availability Date
dc.date.available
2024-01-15T13:23:26Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/21228
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány a brit monarchia alkotmányos és politikai szerepének változásaival foglalkozik. A szerző végigkíséri a brit monarchia evolúcióját a „dicsőséges forradalomtól” és a Bill of Rights-tól (Jogok Nyilatkozata) egészen II. Erzsébetig, kiemelve, hogy az Egyesült Királyságban az alkotmányos monarchia parlamentáris monarchiává változott. E folyamat során született meg a parlamenti szuverenitás doktrínája, a „király/királynő a parlamentben” koncepciója, a brit alkotmányos gondolkodás kulcsfontosságú eleme. A tanulmány amellett érvel, hogy bár az uralkodói jogok fokozatosan szűkültek, a monarchia szimbolikus szerepe a 21. századra is jelentős maradt, és ezért az Egyesült Királyságban a republikanizmus eszméje nem tudott olyan erőre szert tenni, mint az európai államok nagy többségében.
Abstract
dc.description.abstract
Parliamentary Sovereignty and the Monarch This study is concerned with the changes in the constitutional and political role of the British monarchy. The author makes an attempt at exploring the evolution of the monarchy from the “glorious revolution” and the Bill of Rights up to Elizabeth II, arguing that in the United Kingdom the constitutional monarchy was transformed into a parliamentary monarchy. It was during this process that the doctrine of parliamentary sovereignty, the idea of the „king/queen in parliament” became a crucial element in British constitutional thinking. The study tries to prove that though the prerogatives of the monarch have been by now diminished to a very significant degree, the symbolical role of the institution of the monarchy has remained important even by the 21st century. This explains the fact that republicanism, a very potent force in most European countries, up to now has not been able to gain ground in Britain.
Language
dc.language
en
Keywords
dc.subject
alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamenti szuverenitás, Brit Nemzetközösség, constitutional monarchy, parliamentary monarchy, parliamentary sovereignty, British Commonwealth
Title
dc.title
A brit monarchia
Title Version
dc.title.alternative
The British Monarchy
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2024-01-11T10:21:00Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2023.4.1
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
34496023

dc.identifier.journalTitle
Acta Humana: Hungarian Centre for Human Rights Publications

dc.identifier.journalVolume
11

dc.identifier.journalIssueNumber
4
Scope
dc.format.page
5-18

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
ACTA HUM
Author institution
dc.contributor.department
Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Állam- és Társadalomelméleti Intézet
Author institution
dc.contributor.department
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék


Files in this item

A brit monarchia
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény