Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hollósvölgyi Máté
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-01-09T08:34:49Z
Availability Date
dc.date.available
2024-01-09T08:34:49Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/21110
Abstract
dc.description.abstract
A magyar pártfogás története a 18. század végéig nyúlik vissza. Már ekkor megfogalmazódott a magyar börtönök emberibbé tétele. A rabsegélyezésről először a Csemegi-kódex rendelkezett. Az I. büntetőnovellában jelent meg a fiatalkorúakkal szemben elrendelhető próbára bocsátás lehetősége, de ez nem tudta magát kiforrni. 1909-benAngyal Pál jogász fogalmazta meg elsőként, hogy a régi pénzosztogató rendszerről át kellene térni az egyéniesítő módszerre. Régen a letartóztatási intézetekből szabadultaknak pénztámogatást nyújtottak. Az 1911-benKassán megtartott harmadik Patronage Kongresszuson fogalmazódott meg először a tevékenység állami feladatként való ellátásának kérdése. A szocializmusban a pártfogás fejlődése több évtizednyi lemaradásba került. A korszak ideológiája nem tartott igényt az utógondozásra. A fiatalkorúakkal foglalkozó pártfogó felügyeletet 1970-benalakították meg, az akkori szabályozás szerint ez az intézkedés a gyermekvédelem rendszerébe került. A pártfogó felügyelet 1976-tólnemcsak a fiatalok, hanem már a felnőttkorúak esetében is alkalmazhatóvá vált. Az utógondozás összefogása a bíróságok feladata lett, a megyei és a fővárosi bíróságok mellett hivatásos és társadalmi pártfogók is működtek. A fejlesztések hiánya az 1990-esévek végére ellehetetlenítette a pártfogói szervezet működését. Mind a fiatalkorúak, mind pedig a felnőttkorúak felügyeletét ellátó pártfogói szolgálatnál erős színvonalcsökkenés volt tapasztalható. A kialakult dilemmát az okozta, hogy a bíróság és az ügyészség által előírt külön magatartási szabályokat a pártfogói szolgálat speciális programok hiányában képtelen volt végrehajtani. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat reformja 2003. július 1-jéntörtént meg. Ekkor Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala elnevezéssel a kormány országos illetékességű központi hivatalt hozott létre.
Abstract
dc.description.abstract
The history of Hungarian patronage dates back to the end of the 18th century. The idea of humanizing Hungarian prisons was already the subject of discussion at that time. The Csemegi Code was the first to make provision for prisoner aid. In the First Penal Novella, the possibility of probation for juveniles was introduced, but it did not take off. In 1909, Pál Angyal was the first lawyer to argue for a change from the old system of handing out money to the individualisation method. In the old days, those released from detention centres were given a cash allowance. It was at the Third Patronage Congress, held in 1911 in Kassa, that the question of making this issue a state responsibility was first raised. Under socialism, the development of patronage lagged behind for several decades. Patronage for juveniles was established in 1970 and, according to the legislation of the time, it was incorporated into the system of child protection. From 1976 onwards, probation supervision became applicable not only to young people but also to adults. The courts were responsible for coordinating aftercare, and professional and social probation officers operated in addition to the county and metropolitan courts. The lack of development made it impossible for the probation service to function by the end of the 1990s. There was a sharp decline in the quality of both the juvenile and adult probation services. This dilemma was caused by the inability of the probation service to implement the specific rules of conduct imposed by the courts and the prosecution service, in the absence of specific programmes. The reform of Probation Service was carried out on 1 July 2003. At that time, the Government created a central office with national jurisdiction, the National Office of the Probation Service of the Ministry of Justice.
Language
dc.language
hu
Keywords
dc.subject
pártfogó felügyelet
Keywords
dc.subject
történeti áttekintés
Keywords
dc.subject
a magyar pártfogás története
Keywords
dc.subject
probation service
Keywords
dc.subject
historical overview
Keywords
dc.subject
history of Hungarian probation
Title
dc.title
A magyar pártfogás története
Title Version
dc.title.alternative
The History of Hungarian Patronage
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2023-12-05T15:11:11Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2023.2.7
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
34416596

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
23

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
127-140

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
MAGYAR RENDÉSZET
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Neveléstudományi Intézet
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

A magyar pártfogás története
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény