Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kakócz Krisztián
Availability Date
dc.date.accessioned
2024-01-09T08:34:59Z
Availability Date
dc.date.available
2024-01-09T08:34:59Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/21104
Abstract
dc.description.abstract
A hazánk területén jogszerűtlenül tartózkodó külföldiekkel szemben az idegenrendészeti hatóság jár el. A hatóságok annak érdekében, hogy a külföldi ne vonja ki magát az eljárás alól, többnyire a személyi szabadság tartós elvonásával járó kényszerintézkedést alkalmaznak, őrizetet rendelnek el. Az őrizetet alapesetben kifejezetten az erre a célra fenntartott őrizeti helyen, az úgynevezett őrzött szálláson kell végrehajtani. Az őrizet hossza esetenként akár a 12 hónapot is elérheti. A fogvatartási helyeknek meg kell felelniük az idegenrendészeti jogszabályok vonatkozó előírásainak, valamint az őrzésbiztonsággal szemben támasztott szakmai követelményeknek. A rendőrségi őrzött szállások befogadókapacitása alacsony. Az illegális migráció növekedésével, illetőleg az idegenrendészeti eljárás során őrizetbe vett személyek számának drasztikus emelkedése miatt a fogva tartást végző szerv azonnali és nehezen megoldható problémával találta szembe magát, komoly nehézségekbe ütközött a jogszabályi előírásoknak megfelelő őrzés feltételeinek biztosítása. A rendőrség komoly erőfeszítéseket tett a fogvatartási helyek számának, befogadókapacitásának növelése, valamint az időközben megjelenő, úgynevezett sérülékeny csoportok (nők, családok, kiskorú gyermekek) minél humánusabb elhelyezésének biztosítására. A meglevő objektumokat döntő többségben az Európai Unió által biztosított források felhasználásával korszerűsítették, alkalmassá tették őket a fogvatartottak biztonságos, ugyanakkor kulturált körülmények közötti elhelyezésére, valamint a speciális elhelyezést igénylő csoportok minél kisebb érdeksérelemmel járó őrizetére. Az objektumok átalakítása mellett megterveztek egy kifejezetten erre a célra szolgáló speciális objektumot, ám ennek megépítésére később vezetői döntés miatt nem került sor. A fogvatartási rendszer korszerűsítése során elengedhetetlen volt, hogy a végrehajtásban és az országos szakirányításban tevékenykedő szakértők meghatározzák a szakmai követelményeket, megszervezzék a tervezési és a kivitelezési munkálatok folyamatos felügyeletét, és az igénybevétel megkezdésétől vizsgálják a módosítások hatásait.
Abstract
dc.description.abstract
Foreigners staying illegally in our country are dealt with by the aliens’ police. In order to ensure that the foreigner does not evade prosecution, the authority usually uses coercive measures involving the permanent deprivation of personal liberty, i.e. detention. In principle, detention must be carried out in a place of detention specifically designed for this purpose, known as a guarded accommodation. The length of detention can sometimes be up to 12 months. The places of detention must comply with the relevant provisions of alien’s legislation and professional standards of detention security. The capacity of police guarded accommodation is low. With the increase in illegal migration and the dramatic rise in the number of persons detained in the course of aliens’ proceedings, the detention service has faced an immediate and intractable problem, with serious difficulties in ensuring conditions of detention that meet the legal requirements. The Police have made serious efforts to increase the number of places of detention, the reception capacity and to ensure the most humane accommodation for the so- called vulnerable groups (women, families, underage children) that have emerged in the meantime. The majority of the existing facilities have been modernised with EU funding, making them suitable for the safe and civilised accommodation of detainees and for the detention of groups requiring special accommodation, with the minimum of harm. In addition to the conversion of the facilities, a special purpose facility was designed, but its construction was later cancelled due to a management decision. The modernisation of the detention system needed the definition of professional requirements by the experts involved in its implementation and national management, the continuous monitoring of design and construction work and the impact of the changes from the start of the occupation.
Language
dc.language
hu
Keywords
dc.subject
migráció
Keywords
dc.subject
idegenrendészeti fogva tartás
Keywords
dc.subject
humánus fogva tartás
Keywords
dc.subject
őrzött szállások
Keywords
dc.subject
elhelyezési követelmények
Keywords
dc.subject
migration
Keywords
dc.subject
immigration detention
Keywords
dc.subject
humane detention
Keywords
dc.subject
secure accommodation
Keywords
dc.subject
accommodation requirements
Title
dc.title
A rendőrség idegenrendészeti fogvatartási helyeinek fejlesztése
Title Version
dc.title.alternative
Improving Police Detention Facilities for Aliens
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2023-12-05T14:06:58Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2023.2.1
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
34416389

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
23

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
21-36

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
MAGYAR RENDÉSZET
Author institution
dc.contributor.department
Határrendészeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Határrendészeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

A rendőrség idegenrendészeti fogvatartási helyeinek fejlesztése
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény