Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pallo József
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-05-31T13:59:20Z
Availability Date
dc.date.available
2023-05-31T13:59:20Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
2732-2688
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/20617
Abstract
dc.description.abstract
A szerző a két világháború közötti magyar katonai büntetőjog meghatározó jelentőségű törvényét és az ehhez kapcsolódó speciális végrehajtási kérdéseket állítja a középpontba. Az 1931-ben született jogszabály sajátos történelmi és történeti időszakban született meg hiszen a trianoni békediktátum szinte a teljes ellehetetlenülés határára sodorta Magyarországot. Vitathatatlan hogy az ezt követő közel egy évtizedig tartó konszolidációs folyamat és annak sikere a XX. századi magyar politikatörténet egy kiemelkedően sikeres időszakaként azonosítható. A történelmi kényszer és Magyarország nemzetbiztonsága minden tiltás ellenére megkövetelte a honi haderő életben tartását amelynek része-ként a speciális jogi környezetet is korszerűsíteni kellett. Az Osztrák–Magyar Monarchia idejéből származó norma-rendszer revízió alá került és minden szempontból az európai mércéket is meghaladó szabályozás született. Ezeket az anyagi jogi és végrehajtási normákat járja körül a tanulmány érintve e legfontosabb dogmatikai csomópontokat. Rövid történeti kitekintés után bemutatjuk a katonákra vonatkozó büntetési rendszert majd a végrehajtásra vonatkozó azon regulák számbavételére kerül sor amelyből a korabeli katonai büntetőjogi és végrehajtási filozófia jól érzékelhetővé válik. Ennek megfelelően megjelennek többek között az infrastruktúrára a személyzetre az elhelyezési körülményekre a fogvatartottak jogi helyzetére vonatkozó vagy az intézet szélesebb körben értelmezett biztonságára vonatkozó rendelkezések. A tanulmány végén a jelenleg hatályos megoldás főbb elemeinek esszenciális bemutatása valósul meg és elvi síkon megfogalmazódik a jövőre vonatkozó nemzetbiztonsági szempontokat is megjelenítő lehetséges irány is.
Abstract
dc.description.abstract
The author focuses on the decisive law of the Hungarian military criminal law between the two World wars, which has been relatively understudied so far, and on its specific implementation issues. The legislation born in 1931 came at a particularly historic time, as the Treaty of Trianon put Hungary almost on the edge of total impossibility. It is indisputable that the process of consolidation for nearly a decade and its success can be identified as an outstandingly successful period in the 20th-century Hungarian political history. Despite all prohibitions, the historic necessity and the national security of Hungary demanded the survival of the national armed force, which required the modernization of the special legal environment. The system of standards from the period of the Austro-Hungarian monarchy was revised and the legislation also exceeded the European standards in all aspects. These financial, legal, and execution standards are discussed in this paper, touching upon these key doctrinal points. After a brief historic overview, the punishment system for soldiers is presented, followed by the enumeration of the rules of execution, from which the philosophy of the time of the military penal and execution is framed well. These include the provisions on infrastructure, staff, accommodation conditions, the legal status of the detainees, or the security of the institution in a broader sense. The paper concludes with an essential presentation of the main elements of the current solution and a possible way for the future is formulated.
Language
dc.language
hu
Keywords
dc.subject
büntetőjog
Keywords
dc.subject
katonai büntetőjog
Keywords
dc.subject
büntetőfilozófia
Keywords
dc.subject
katonai eljárásjog
Keywords
dc.subject
szabadságvesztés
Keywords
dc.subject
végrehajtás
Keywords
dc.subject
infrastruktúra
Keywords
dc.subject
nemzetbiztonság
Keywords
dc.subject
criminal law
Keywords
dc.subject
military criminal law
Keywords
dc.subject
criminal philosophy
Keywords
dc.subject
military procedural law
Keywords
dc.subject
imprisonment
Keywords
dc.subject
execution
Keywords
dc.subject
infrastructure
Keywords
dc.subject
national security
Title
dc.title
A honi katonai büntetőjog és a végrehajtás karaktere a két világháború között
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2023-05-31T13:16:39Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű

dc.description.notes
Online first
Doi ID
dc.identifier.doi
10.1556/112.2023.00140
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33926301

dc.identifier.journalTitle
Scientia et Securitas

dc.identifier.journalVolume
2023
Scope
dc.format.page
1-10

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
SCI SEC
Author institution
dc.contributor.department
Büntetés-végrehajtási Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Kar


Files in this item

A honi katonai büntetőjog és a végrehajtás karaktere a két világháború között
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény