Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Koller Marco
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-05-30T10:23:51Z
Availability Date
dc.date.available
2023-05-30T10:23:51Z
Release
dc.date.issued
2023
Issn
dc.identifier.issn
1788-1919
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/20583
Abstract
dc.description.abstract
A pandémia okozta lezárások az élet minden területén arra késztették az embereket, a munkáltatókat és az államokat, hogy a személyi jelenlétet nélkülöző megoldásokat találjanak, így a digitalizáció még inkább előtérbe került. Az elektronikus ügyintézés rendkívül gyors és hatékony megoldást kínálhat a különböző hatósági ügyek rendezésére az állampolgárok számára, azonban számos olyan ügymenet létezik, és nem csak a közigazgatásban, amelyhez személyes jelenlét szükséges a megfelelő hitelesítéshez. Ezt a jövőben kiválthatja egy elektronikus személyi hitelesítésre alkalmas applikáció. Jelen tanulmány során a személyi hitelesítésre alkalmas mobilapplikációk lehetséges magyarországi fejlődését és az abban rejlő kockázatokat mutatjuk be. Az új technológiák szükségképpen új típusú fenyegetéseket hordozhatnak magukban, és a jelen írás során vizsgált technológia jövőbeni nagyarányú elterjedése már nemzeti biztonsági szempontból is releváns tényező.
Abstract
dc.description.abstract
The pandemic shutdowns have forced people, businesses, and governments in all walks of life to find solutions that do not require a personal presence, and digitalization has become even more prominent. E-government can offer citizens a very fast and efficient solution to deal with various administrative issues, but there are many procedures, not only in public administration, that require personal presence for proper authentication. This could be replaced in the future by an application for electronic personal authen - tication. This paper will discuss the possible development of mobile authentication applications in Hungary and the potential of such applications. New technologies may inevitably bring with them new types of risks, and the future large-scale diffusion of the technology under study in this paper is already a relevant factor from a national security perspective.
Language
dc.language
hu
Keywords
dc.subject
okoseszközök
Keywords
dc.subject
információs műveletek
Keywords
dc.subject
e-közigazgatás
Keywords
dc.subject
személyi hitelesítés
Keywords
dc.subject
mobilapplikációk
Keywords
dc.subject
információs biztonság
Keywords
dc.subject
smart devices
Keywords
dc.subject
information operations
Keywords
dc.subject
e-government
Keywords
dc.subject
personal authentication
Keywords
dc.subject
mobile apps
Keywords
dc.subject
information security
Title
dc.title
Okoseszközök mint a személyi hitelesítésre alkalmas interfacetechnológia biztonsági vetületei
Title Version
dc.title.alternative
Smart Devices as Security Aspects of Personal Authentication Interface Technology
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2023-05-23T09:09:36Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32567/hm.2023.1.8
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományok

dc.subject.sciencebranch
Műszaki tudományok/Katonai műszaki tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33852850

dc.identifier.journalTitle
Hadmérnök

dc.identifier.journalVolume
18

dc.identifier.journalIssueNumber
1
Scope
dc.format.page
109-124

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
HADMÉRNÖK
Author institution
dc.contributor.department
Hadtudományi Doktori Iskola


Files in this item

Okoseszközök mint a személyi hitelesítésre alkalmas interfacetechnológia biztonsági vetületei
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény