Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fülöp Péter
Author
dc.contributor.author
Vörös Tamás
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-04-06T07:16:01Z
Availability Date
dc.date.available
2023-04-06T07:16:01Z
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/20346
Abstract
dc.description.abstract
2022-t az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) az Üveg Nemzetközi Évének nyilvánította. Ennek kapcsán időszerűnek tartjuk a forenzikus üvegvizsgálatok egy olyan részterületét bemutatni, amelyről a hazai szakirodalomban eddig kevés szó esett. Hétköznapi üvegtárgyaink közül például az ablaküvegeknek – egyes bűncselekmények elkövetése során – kis vagy nagy sebességgel különböző tárgyak ütközhetnek, ütődhetnek. Ez a külső hatás az üveg deformációjához, töréséhez vezethet. A töréskor az üvegfelületen kialakuló mintázatok bizonyos esetekben fontos információkat hordozhatnak a törés okairól, az erőhatás irányáról, amelyekből a lezajlott folyamat mechanizmusára lehet következtetni. Az üveget ért külső erők hatására kialakuló, jellegzetes törésmintázatok illusztrálására kísérleteket végeztünk. A nemzetközi szakirodalom és a kísérleteink eredménye alapján a gyakorlatban is alkalmazott módszert példákon keresztül mutatjuk be.
Abstract
dc.description.abstract
United Nations approves 2022 as the International Year of Glass. In connection with this, it is relevant to present a sub-field of forensic glass examinations, which has so far been little discussed in Hungarian journals. Among our everyday glass objects, window panes, for example, can be struck by various objects at relatively low or high speeds during the commission of certain crimes. This external effect can eventually lead to deformation and breakage of the glass. In some cases, the pattern that forms on the glass surface during breakage can carry important information about the causes of the breakage, the direction of the force, from which the mechanism of the process that took place can be deduced. Experiments were carried out to illustrate the characteristic fracture patterns that occur under the influence of external forces acting on glass. Based on the international literature and the results of our experiments, we present the method used in practice through examples.
Language
dc.language
hu
Keywords
dc.subject
forenzikus üvegvizsgálat
Keywords
dc.subject
üveg állapottényezői
Keywords
dc.subject
törési mechanizmus
Keywords
dc.subject
4R-szabály
Keywords
dc.subject
ellipszismódszer
Keywords
dc.subject
rekonstrukció
Keywords
dc.subject
forensic glass examination
Keywords
dc.subject
condition factors of glass
Keywords
dc.subject
mechanism of fracture
Keywords
dc.subject
4R rule
Keywords
dc.subject
ellipse method
Keywords
dc.subject
reconstruction
Title
dc.title
A forenzikus üvegvizsgálat egyéb aspektusai – A fraktográfia
Title Version
dc.title.alternative
Other Aspects of Forensic Glass Examination – The Fractography
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2023-04-05T12:31:40Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.4.2
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33735227

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
22

dc.identifier.journalIssueNumber
4
Scope
dc.format.page
33-46

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
MAGYAR RENDÉSZET
Author institution
dc.contributor.department
Molekulaspektroszkópiai Laboratórium (MSL)
Author institution
dc.contributor.department
Hevesy György Kémia Doktori Iskola


Files in this item

A forenzikus üvegvizsgálat egyéb aspektusai – A fraktográfia
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény