Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bányász Péter
Author
dc.contributor.author
Tóth András
Author
dc.contributor.author
Koller Marco
Author
dc.contributor.author
Magyar Sándor
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-03-28T13:43:42Z
Availability Date
dc.date.available
2023-03-28T13:43:42Z
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728 
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/20275
Abstract
dc.description.abstract
"Az új típusú koronavírus számos területen gyorsította fel a digitalizációt. A globális pandémia egyik jellegzetes képe az online értekezletekhez köthető. Az állami és piaci szervezeteknek, az oktatási intézményeknek szinte egyik napról a másikra kellett átállni távoli munkavégzésre, digitális oktatásra, ami a különböző videókonferencia-alkalmazások használatának megugrásával járt együtt. A Covid–19 azonban nem csupán a társadalmi funkciók fenntartásában okozott komoly kihívásokat"," a kierőltetett digitalizáció emergens fenyegetettségeket is okozott a kibertérben. A videókonferencia- alkalmazások a fentiekből következően számos biztonsági kockázatot rejtenek magukban adatvédelmi és információbiztonsági aspektusból. Jelen tanulmány ezeket a kockázatokat kívánja bemutatni a technológia, illetve a humán tényező szempontjából, valamint a jó gyakorlatok elvét követve megoldási javaslatokat is felvázol."
Abstract
dc.description.abstract
A new type of coronavirus has accelerated digitisation in many areas. A common image of the global pandemic relates to online meetings. Government and business organisations and educational institutions had to adopt distance working and digital education from one day to the next, accompanied by a boom in the use of various video conferencing applications. However, Covid-19 created serious problems in maintaining social functions, and the forced digitalisation also created emergent cyber threats. Consequently, video conferencing applications raise several security risks from a privacy and information security perspective. This paper aims to present these risks from a technology and human factor perspective and to outline possible solutions based on best practices.
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadó
Keywords
dc.subject
kiberbiztonság
Keywords
dc.subject
videókonferencia-alkalmazások
Keywords
dc.subject
infokommunikációs technológia
Keywords
dc.subject
koronavírus
Keywords
dc.subject
adatvédelem
Keywords
dc.subject
információbiztonság
Keywords
dc.subject
cybersecurity
Keywords
dc.subject
video conferencing applications
Keywords
dc.subject
infocommunication technology
Keywords
dc.subject
coronavirus
Keywords
dc.subject
privacy
Keywords
dc.subject
information security
Title
dc.title
A videókonferencia-alkalmazások biztonsági kockázatai
Title Version
dc.title.alternative
Security Risks of Video Conferencing Applications
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2023-03-21T09:04:02Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2022.4.2
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33703654

dc.identifier.journalTitle
Acta Humana

dc.identifier.journalVolume
10

dc.identifier.journalIssueNumber
4
Scope
dc.format.page
19-34

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
ACTA HUM
Place of publication
dc.publisher.place
Budapest
Author institution
dc.contributor.department
Kiberbiztonsági Kutatóintézet
Author institution
dc.contributor.department
Kiberbiztonsági Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Híradó Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Kiberbiztonsági Kutatóintézet
Author institution
dc.contributor.department
Hadtudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Közszervezési és Infotechnológiai Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Nemzetbiztonsági Intézet
Author institution
dc.contributor.department
Katonai Műszaki Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Kiberbiztonsági Kutatóintézet
Author institution
dc.contributor.department
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Author institution
dc.contributor.department
Híradó Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Biztonságtudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Hadtudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Katonai Nemzetbiztonsági Tanszék


Files in this item

A videókonferencia-alkalmazások biztonsági kockázatai
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény