Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Deli Gergely
Availability Date
dc.date.accessioned
2023-03-06T13:00:12Z
Availability Date
dc.date.available
2023-03-06T13:00:12Z
Release
dc.date.issued
2022
ISBN
dc.identifier.isbn
9786155954122
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/20167
Abstract
dc.description.abstract
Jelen tanulmányban azt gondolom végig, hogy lehet-e irgalmasságról beszélni a törvény kapcsán, és ha igen, miképp, vagy pedig ellenkezőleg, az irgalom rendszeridegen fogalomnak számít-e a jog világában. Mindezt megpró bálom úgy megtenni, hogy érdekes legyen a rendvédelemmel, közlekedésrendészettel és határrendészettel foglalkozó szakemberek számára, és közülük legalább azok érdeklődésére számot tartson, akik szakterületük problémáit elvontabb, elméleti szempontból is hajlandóak megközelíteni. Elsőként az irgalom fogalmának meghatározását kísérlem meg általánosságban, majd pedig a törvény irgalmasságának jellemzőit rögzítem. Ezt követ en gondolatkísérletek révén tesztelem, hogy az így bevezetett, törvénybeli irgalmasságnak van-e sajátságos magyarázó ereje. Ha van, márpedig, mint látni fogja a kedves olvasó, erre a pozitív válaszra jutok fejtegetéseim végén, akkor a törvény irgalmáról értelmes vita folytatható. Végső következtetésem, hogy szükség van bizonyos védett terekre, akár közlekedésről, akár határvédelemről legyen is szó. Bízom bene, hogy méltó leszek a figyelmére.
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport
Rent
dc.publisher
Magyar Rendészettudományi Társaság
Title
dc.title
Törvény irgalma
Type
dc.type
tanulmány
Date Change
dc.date.updated
2023-03-05T08:44:01Z
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33264268
Scope
dc.format.page
11-19

dc.identifier.bookTitle
"A rendkívüli helyzetek biztonsági tényezői

dc.identifier.bookTitle
Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 24

dc.identifier.bookTitle
A rendkívüli helyzetek biztonsági tényezői
Place of publication
dc.publisher.place
Pécs
Author institution
dc.contributor.department
Állam- és Jogtörténeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Jogelméleti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Jogtörténeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Author institution
dc.contributor.department
Széchenyi István Egyetem


Files in this item

Törvény irgalma
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény