Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nándori Nikoletta Petra
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-11-15
Availability Date
dc.date.available
2022
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18835
Abstract
dc.description.abstract
Jelen tanulmányban a két világháború közötti időszak rendőri erényeiről fogok írni. A korszak egyik fontos szerzője a témában Magyary Zoltán, akinek az álláspontja alapján a fegyelem a legfontosabb rendőri erény. A fegyelmet mint rendőri erényt a közszolgálati hivatás kiemelt jellemzőjeként határozta meg, amely keresztülszőtte a teljes közszolgálati rendszert. A közigazgatás meghatározó elemei ekkor a centralizáció és a hatalommegosztás voltak, amelyek hatással voltak a rendőri hivatásra is. A korszak másik fontos szerzője, Tomcsányi Móric egy másik erénynek tulajdonított kiemelt jelentőséget, a diszkrecionális képességnek. A rendészet történetében a szabad döntés jogköre – a közigazgatás legérzékenyebb részében helyet foglaló rendőrség számára – központi kérdéskörnek számított.
Abstract
dc.description.abstract
"The paper deals with the police virtues of the interwar period. One of the important authors of the period on the subject is Zoltán Magyary, who argues that discipline is the most important police virtue. He defined discipline as a police virtue as a prominent feature of the civil service profession, which permeated the entire civil service system. Centralisation and the separation of powers were the defining elements of public administration at the time and it had an impact on the police profession. Another important author of the period, Móric Tomcsányi, attached particular importance to another virtue, discretionary capacity. In the history of policing, the power of discretion"," for the police, what occupied the most sensitive part of the public administration"," was a central issue."
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadó
Keywords
dc.subject
rendőri erények
Keywords
dc.subject
fegyelem
Keywords
dc.subject
mérlegelési jogkör
Keywords
dc.subject
diszkrecionális képesség
Keywords
dc.subject
police virtues
Keywords
dc.subject
discipline
Keywords
dc.subject
discretionary powers
Keywords
dc.subject
discretionary capacity
Title
dc.title
Fegyelem és mérlegelés : A két világháború közötti Magyarország rendőri erényeiről
Title Version
dc.title.alternative
Discipline and discretion : On the Police Virtues of Hungary between the Two World Wars
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.2.18
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33231266

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
22

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
275-296

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
Magyar Rendészet
Place of publication
dc.publisher.place
Budapest
Release Date
dc.description.issuedate
2022
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

Fegyelem és mérlegelés : A két világháború közötti Magyarország rendőri erényeiről
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény