Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Gyaraki Réka
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-11-15
Availability Date
dc.date.available
2022
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18833
Abstract
dc.description.abstract
Az életünk egyre inkább az informatikai eszközöktől és rendszerektől függ. Egyre többen használják a 4. ipari forradalom hozta újításokat, de annak veszélyeivel már annál kevesebben vannak tisztában. Az internet és az információs rendszerek olyan technológiai robbanást hoztak, amellyel az átlagos felhasználók nem feltétlenül képesek lépést tartani. Márpedig, ha az átlagfelhasználó a saját eszközein és rendszerein nem képes a biztonságtudatosságra, akkor joggal lehet feltételezni, hogy ugyanaz a felhasználó a munkahelyén sem lesz biztonságtudatos. Az állami és a magánszektorban a kibertámadások megelőzése és a szektorok sérülékenységének vizsgálata során az ember kerül a középpontba mint az információs rendszerek sérülékenységét okozó leggyengébb láncszem. A tanulmányban arra keresem a választ, hogy a kiberbiztonság kialakítása során milyen gyakorlat van jelenleg Magyarországon, és mely képességek fejlesztésével erősíthetjük meg az embereket mint a lánc alkotóelemeit.
Abstract
dc.description.abstract
Our lives are increasingly dependent on IT tools and systems. More and more people are using the innovations brought about by the 4th Industrial Revolution, but the dangers are less and less known. The web and information systems have brought a technological explosion that the average user may not be able to keep up with. However, if the average user is not aware of security on their own devices and systems, it can be reasonably assumed that the same user will not be aware of security at work.In the public and private sectors, the prevention of cyber-attacks and the examination of the vulnerabilities of the sectors will focus on the weakest link in the chain that causes the vulnerability of information systems. In this study, I am looking for the answer to the current practice of developing cyber security in Hungary and the skills we can use to strengthen people as components of the chain.
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadó
Keywords
dc.subject
kiberbiztonság
Keywords
dc.subject
tudatosság
Keywords
dc.subject
felhasználók
Keywords
dc.subject
jó gyakorlat
Keywords
dc.subject
információs rendszerek
Keywords
dc.subject
cybersecurity
Keywords
dc.subject
awareness
Keywords
dc.subject
users
Keywords
dc.subject
good practice
Keywords
dc.subject
information systems
Title
dc.title
A biztonságtudatosság szerepe, avagy kérdések a kiberbiztonságról
Title Version
dc.title.alternative
The Role of Security Awareness, Questions about Cybersecurity
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.2.16
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33231217

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
22

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
245-261

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
Magyar Rendészet
Place of publication
dc.publisher.place
Budapest
Release Date
dc.description.issuedate
2022
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Bűnügyi Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Kiberbiztonsági Kutatóintézet
Author institution
dc.contributor.department
Bűnügyi Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

A biztonságtudatosság szerepe, avagy kérdések a kiberbiztonságról
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény