Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pék Richárd Tamás
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-11-15
Availability Date
dc.date.available
2022
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18831
Abstract
dc.description.abstract
Annak ellenére, hogy napjainkban a terrorizmus az egyik legfontosabb hazai és nemzetközi biztonsági fenyegetés a világban, jelen van a mindennapi társadalmi életben és a rendészeti szervek mindennapi munkájában is, mégsem tudjuk meghatározni, hogy mi pontosan a terrorizmus, és mi ellen harcolunk. Nincsen egységesen elfogadott terrorizmusdefiníció sem a nemzetközi büntetőjogban, sem a tudományos kutatásokban. A kérdés, hogyha egységesen elfogadott definíció hiányában a terrorizmust tipologizáljuk, jelzőkkel illetjük, vagy fejlődését hullámokban határozzuk meg, pontosabb képet kapunk-e a terrorizmus jelenségéről. Jelen tanulmány arra próbál rávilágítani, hogy amellett, hogy nincsen egységesen elfogadott és értelmezett nemzetközi büntetőjogi és tudományos definíció a terrorizmusra, a terrorizmus hullámai, tipologizálása vagy jelzői indokoltak-e, azok a terrorizmus meghatározásában segítenek-e?
Abstract
dc.description.abstract
Despite the fact, that terrorism is one of the most important domestic and international security threat in the world, and it is present in social life and daily work of law enforcement services, we could not define what exactly is terrorism and what do we fight against. There is no common accepted terrorism definition either in international criminal law or in academic research. Without the definition, can we define terrorism if we examine the typology of terrorism or concern with attributives or define its development in waves? The question is whether, in the absence of a uniformly agreed definition, etymologising terrorism, assigning labels to it or defining its development in waves, will provide a more accurate picture of the phenomenon of terrorism. The present paper attempts to shed light on the question whether, in the absence of a uniformly agreed and interpreted international criminal law and academic definition of terrorism, waves, typologies or indicators of terrorism are justified and help to define terrorism.
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadó
Keywords
dc.subject
terrorizmus
Keywords
dc.subject
hullám
Keywords
dc.subject
jelző
Keywords
dc.subject
tipológia
Keywords
dc.subject
fogalomalkotás
Keywords
dc.subject
terrorism
Keywords
dc.subject
wave
Keywords
dc.subject
attributives
Keywords
dc.subject
typology
Keywords
dc.subject
conceptualisation
Title
dc.title
Jelzőkkel teleaggatott terrorizmus
Title Version
dc.title.alternative
Terrorism is Full of Attributives
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.2.14
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33231173

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
22

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
211-225

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
Magyar Rendészet
Place of publication
dc.publisher.place
Budapest
Release Date
dc.description.issuedate
2022
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

Jelzőkkel teleaggatott terrorizmus
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény