Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Nagy Ivett
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-11-15
Availability Date
dc.date.available
2022
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18823
Abstract
dc.description.abstract
A Covid–19-világjárvány számos olyan területet befolyásol, amelynek hatásait vizsgálni elengedhetetlen. Ezért is foglalkozom kutatásom során azzal a kérdéskörrel, hogy a szervezett bűnözői csoportok tevékenysége által felhalmozott vagyon elrejtését befolyásolta-e a pandémia, amennyiben igen, úgy azt hogyan, milyen mértékben és irányban tette. A kutatás során vizsgálom a járványt megelőző időszakot is. Fontos kérdéskör továbbá a kutatás során, hogy a szervezett bűnözői csoportok esetében megjelenik-e a tudatosság, amikor bűnös vagyon rejtéséről beszélünk. Mindezen túl, a legjellemzőbb vagyonelrejtési technikákat is bemutatom. Kitekintést teszek arra is, hogy a nyomozó hatóságok által felderített vagyonnal milyen további intézkedések lehetségesek, illetve nemzetközi színtéren hogyan történik az együttműködés más ország nyomozó hatóságaival, ha több ország is érintett a bűnös vagyon felderítésében, majd annak visszaszerzésében. A tanulmány elkészítéséhez esettanulmányokat és strukturált interjúkat készítettem több szakemberrel. Célom, hogy átfogó képet nyújtsak ezzel a szakma számára, így rávilágítva arra, hogy melyek azok a felmerülő akadályok, amelyek áthidalására figyelmet kell fordítani.
Abstract
dc.description.abstract
The Covid–19 pandemic affects a number of areas whose effects are essential to investigate. This is why my research addresses the question of whether and to what extent and in what direction the pandemic has affected the hiding of wealth accumulated by the activities of organised criminal groups. In the course of the research, I will also examine the period before the epidemic. Another important issue for research is whether organised criminal groups are conscious when it comes to hiding of criminal assets. In addition, the most typical asset concealment techniques will be presented. I will also look at what further measures are possible with the assets discovered by the investigating authorities, and how cooperation with the investigative authorities of other countries is carried out if several countries are involved in the detection and recovery of criminal assets. To prepare the study, I conducted case studies and structured interviews with several specialists. My aim is to provide a comprehensive picture for the profession, thus highlighting the obstacles that need to be addressed.
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadó
Keywords
dc.subject
Covid–19-világjárvány
Keywords
dc.subject
vagyonelrejtési technikák
Keywords
dc.subject
bűnügyi együttműködés
Keywords
dc.subject
nyomozás
Keywords
dc.subject
Covid–19 pandemic
Keywords
dc.subject
asset disposal techniques
Keywords
dc.subject
criminal cooperation
Keywords
dc.subject
investigation
Title
dc.title
A szervezett bűnözői csoportok vagyonelrejtési technikái a Covid–19-világjárvány előtt és alatt
Title Version
dc.title.alternative
Asset Recovery Techniques of Organised Crime Groups before and during the Covid–19 Pandemic
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.2.6
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33230983

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
22

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
93-106

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
Magyar Rendészet
Place of publication
dc.publisher.place
Budapest
Release Date
dc.description.issuedate
2022
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola
Author institution
dc.contributor.department
MTMT Központi kezelésű szerzők
Author institution
dc.contributor.department
Rendészettudományi Doktori Iskola


Files in this item

A szervezett bűnözői csoportok vagyonelrejtési technikái a Covid–19-világjárvány előtt és alatt
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény