Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bacsó Bernadett
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-11-15
Availability Date
dc.date.available
2022
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18819
Abstract
dc.description.abstract
A drogliberalizáció kérdésköre a mai napig vitatott téma a világban. A drog­politika három fő pillére a drogmegelőzés, a kábítószer-kereslet és -kínálat csökkentése, valamint az ártalomcsökkentés. Az eltérő szigor igénye azt eredményezte, hogy néhány országban még erősebben tiltják a drogok birtoklását, a pszichoaktív szerek fogyasztását, mint korábban, viszont né­mely államban és országban dekriminalizálták az egyes kábítószerek hasz­nálatát. Magyarországon a kormány jelenleg is a kényszer erejében látja a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem megvalósulását, nem pedig a tör­vények megváltoztatásában, enyhítésében. Jelenleg úgy tűnik, hazánkban a kriminalizáció nem javít a helyzeten. Érdekes kutatások születtek a drog­liberalizációval kapcsolatban, hogy a különböző területeken hogyan hatott ez a jelenség a fogyasztási szokásokra, illetve az orvosi kezelésekre. Ez a ta­nulmány azt a célt szolgálja, hogy betekintést nyerjünk abba, hogy az egyes országok milyen lépeseket tesznek a gyógyászati célokat szolgáló drog­legalizálással kapcsolatosan, és ezek miként játszanak szerepet a drog­probléma mérséklésében. A különböző országok gyakorlata azt mutatja, hogy a gyógyászatban használt legális drogok nem veszélyeztetik jobban az egészséget, mint az orvostudományban alkalmazott gyógyszerek.
Abstract
dc.description.abstract
The issue of drug liberalisation is still a controversial topic in the world today. The three main pillars of drug policy are drug prevention, drug demand and supply reduction, and harm reduction. The need for different level of strictness has resulted in some countries imposing even stricter prohibitions on the possession of drugs and the use of psychoactive substances, while some states and countries have legalised the use of certain drugs. In Hungary, the government sees the fight against drug use in the power of coercion rather than in changing or relaxing the law. At present, criminalisation does not seem to be improving the situation in our country. Interesting research has been conducted on drug liberalisation and how it has affected consumption patterns and medical treatment in different areas. The purpose of this study is to gain insight what steps each country is taking toward drug legalisation for medical purposes, and how these play a role in alleviating the drug problem. Practice in different countries shows that legal drugs used in medicine are no more of a threat to health than drugs used in medicine.
Language
dc.language
hu
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadó
Keywords
dc.subject
drogliberalizáció
Keywords
dc.subject
liberális drogpolitika
Keywords
dc.subject
kábítószer-legalizálás
Keywords
dc.subject
drogprobléma
Keywords
dc.subject
drug liberalisation
Keywords
dc.subject
liberal drug policy
Keywords
dc.subject
drug legalisation
Keywords
dc.subject
drug problem
Title
dc.title
A drogpolitika liberalizációjának társadalmi hatása
Title Version
dc.title.alternative
The Social Impact of Drug Policy Liberalisation
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022
Version
dc.description.version
kiadói

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.2.3
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33230430

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészet

dc.identifier.journalVolume
22

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
53-63

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
Magyar Rendészet
Place of publication
dc.publisher.place
Budapest
Release Date
dc.description.issuedate
2022
Author institution
dc.contributor.department
Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus
Author institution
dc.contributor.department
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Author institution
dc.contributor.department
Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus


Files in this item

A drogpolitika liberalizációjának társadalmi hatása
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény