Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Békés Ádám
Author
dc.contributor.author
Mezey Barna
Author
dc.contributor.author
Nánási László
Author
dc.contributor.author
Pallo József
Author
dc.contributor.author
Szabó József Tamás
Author
dc.contributor.author
Tóth Mihály
Author
dc.contributor.author
Vókó György
Editor
dc.contributor.editor
Horváth Attila
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-10-20T10:03:32Z
Availability Date
dc.date.available
2022-10-20T10:03:32Z
Release
dc.date.issued
2020hu_HU
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-179-8hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18724
Abstract
dc.description.abstract
A magyar büntetőjog-tudomány történetiségét vizsgálva biztos mérföldkőnek tekinthető a 140 éve megszületett 1878. évi. V. törvénycikk, a Csemegi-kódex. Nyilvánvaló értékei az addigi magyar büntetőjogi jogfejlődés csúcsára emelik a törvényművet, amely számos elemében visszautal a korábbi kodifikációs kísérletek eredményeire és elveire. Korszakos jelentőségű volt a magyar büntetőjog történetében, hiszen egy feudális büntetőjogi struktúrát számolt fel és hosszú évtizedekre meghatározta a büntetőjogi jogalkalmazást Magyarországon. Ez a törvénymű volt az első, amely elkülönülő végrehajtási rendelkezéseket jelenített meg, sajátos büntetési rendszert alakított ki, és mindezt a legmagasabb jogszabályi szinten rögzítette. Tartalmazta a korabeli európai büntetőjog-alkotás szinte valamennyi értékét és elvét, ezáltal alkalmassá vált arra is, hogy adekvát választ adjon a korabeli valóság kihívásaira, és nem utolsósorban markánsan jelenítse meg és szolgálja a polgári börtönügy eszméjét. A Csemegi-kódexet a magyar klasszikus büntetőjogi felfogás maradandó értékű összefoglalásának tekinthetjük ma is, különösen a büntetőjogi dogmatika területén. E változtatások jelentős hatást gyakoroltak nemcsak a büntetőjogi, hanem a végrehajtási jogi dimenziókra is. Ezért megalapozottan kijelenthető, hogy a Csemegi-kódex biztos viszonyítási pont a magyar jogtörténetben éppúgy, mint a büntetés-végrehajtási jog és a börtönügy fejlődéstörténetében. E kötetben a honi büntetőjog és büntetés-végrehajtási jog elismert művelői tisztelegnek e meghatározó jelentőségű jogszabály előtt.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Dialog Campushu_HU
Title
dc.title
Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. Évfordulója tiszteletérehu_HU
Type
dc.type
könyvhu_HU
Version
dc.description.version
publishedhu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Scope
dc.format.page
98 p.hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Csemegi-kódexhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Csemegi Károlyhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntető törvénykönyvhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
igazsághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
társadalom fenntartásahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntetőpolitikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntető eljárásjogi törvényhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntetéstanhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
büntetéskiszabáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szankcióhu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU


Files in this item

Tanulmányok a Csemegi-kódex megalkotásának 140. Évfordulója tiszteletére
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény