Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pallo József
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-10-18T08:42:08Z
Availability Date
dc.date.available
2022-10-18T08:42:08Z
Release
dc.date.issued
2007
Issn
dc.identifier.issn
2559-9771
Issn
dc.identifier.issn
1417-4758
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18663
Abstract
dc.description.abstract
A rendészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek körében visszatérő kérdés: hogyan lehet a rendészet fogalmát meghatározni, illetve a fogalomalkotáskor milyen szempontokat kell figyelembe venni. Kétségtelenül fontos, hogy a munka középpontjában - mintegy vezérmotívumként - a gyakorlati megfelelés és az elméleti megalapozottság szintézisére való törekvés álljon. Nehezíti, vagy inkább inspirálja a feladat teljesítését az a körülmény, hogy a rendészettudomány talán napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő tudományterülete, amelynek szinte azonnal kell - a jogszabályi keretek között - elfogadható válaszokat adnia az újabb és újabb kihívásokra. Ennek megfelelően alapvető fontosságú annak vizsgálata, hogy rendelkezünk-e olyan tudományos igényű, időtálló és megfelelően absztrakt fogalommal, amely kifejezi a rendészet legfontosabb vetületeit, illetve rávilágít a rendészeti tevékenység szerteágazóságára. Előadásomban ennek a problémának néhány aspektusára szeretném felhívni a figyelmet.
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály
Keywords
dc.subject
rendészet
Keywords
dc.subject
fogalmi kérdés
Keywords
dc.subject
alkalmazási kérdés
Title
dc.title
Gondolatok a rendészet fogalmi és alkalmazási kérdéseiről
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022-10-17T07:38:01Z
Version
dc.description.version
published

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
1337313

dc.identifier.journalTitle
Börtönügyi Szemle

dc.identifier.journalVolume
26

dc.identifier.journalIssueNumber
2
Scope
dc.format.page
33-40

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
BÖRTÖNÜGYI SZEMLE
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
Author institution
dc.contributor.department
Büntetés-végrehajtási Tanszék

dc.contributor.faculty
Rendészettudományi Kar


Files in this item

Gondolatok a rendészet fogalmi és alkalmazási kérdéseiről
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény