Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pallo József
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-10-18T08:36:29Z
Availability Date
dc.date.available
2022-10-18T08:36:29Z
Release
dc.date.issued
2012
Issn
dc.identifier.issn
2559-9771
Issn
dc.identifier.issn
1417-4758
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18658
Abstract
dc.description.abstract
Több mint egy évtized elteltével jelentős változás következett be a szabálysértési joganyagban, mert ez év április 15-én hatályba lépett a már címében és a szabályozás szellemiségében is új szabálysértésekről és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 2012. évi II. törvény . Nem ismeretlenek számunkra azok a hosszú időre visszanyúló szakmai viták, amelyek azt célozták, hogy a szabálysértés mint a közigazgatási büntetőjog részeként értelmezhető sajátos jogterület jellegét pontosan meghatározzák. Az alapvető probléma abban rejlik, hogy a szabálysértési normák egy része, illetve a hozzájuk kapcsolódó jogkövetkezmények egyértelműen a közigazgatási jog és a büntetőjog határán, sokszor szinte egybeolvadva helyezkednek el, és ezzel egy sajátos kettősség jelenik meg. Ugyanakkor a nemzetközi (európai) törekvéseket megismerve szembetűnő az is, hogy a két jogterület határai kezdenek át - tetszőbbé válni, és ezzel a büntetőjog hagyományosnak mondható hegemóniája fellazulóban van. 1 Ebből adódóan az igazságügyi büntetőjog fogalma differenciálódik, mert megjelenik (megjelent) és helyet követel mellette a közigazgatási büntetőjog is. A két terület elhatárolása igen nehéz, de talán helyénvalónak tűnik az a gondolat, hogy erre csak a hatáskörök pontos megállapításával mutatkozik reális esély, hiszen az igazságügyi büntetőjogban a bírói, míg a közigazgatási büntetőjogban az igazgatási szervek feladatköre a rendező elv. Mindkét esetben közös a tilalmazott magatartásokban a társadalomra (jogrendre) való veszélyesség jelenléte, azonban ez a szabálysértések tekintetében kisebb mértékű, amely csupán a közigazgatás-ellenességet alapozza meg. A téma további elemzése igen érdekes következtetésekre vezethetne, azonban tanulmányom nem ezt célozza, sokkal inkább a fentebb kifejtett dogmatikai történések által is befolyásolt és kialakult jogi környezetet kívánom bemutatni.
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály
Keywords
dc.subject
szabálysértési törvény
Keywords
dc.subject
szemlélet
Title
dc.title
Új szabálysértési törvény – változó szemlélet
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022-10-17T07:28:31Z
Version
dc.description.version
published

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2383194

dc.identifier.journalTitle
Börtönügyi Szemle

dc.identifier.journalVolume
31

dc.identifier.journalIssueNumber
4
Scope
dc.format.page
1-19

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
BÖRTÖNÜGYI SZEMLE
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
Author institution
dc.contributor.department
Büntetés-végrehajtási Tanszék

dc.contributor.faculty
Rendészettudományi Kar


Files in this item

Új szabálysértési törvény – változó szemlélet
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény