Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Pallo József
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-10-18T07:53:10Z
Availability Date
dc.date.available
2022-10-18T07:53:10Z
Release
dc.date.issued
2022
Issn
dc.identifier.issn
2677-1632
Issn
dc.identifier.issn
2062-9494
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18648
Abstract
dc.description.abstract
Cél: A tanulmányban az elmúlt félévszázad belügyi tudományos fejlődésének íve rajzolódik ki, érintve annak legfontosabb személyi, oktatási, szakmai és tudományos szegmensei. Ennek eredményeképpen plasztikus képet kaphatunk azokról a tendenciákról, amelyek a változó társadalmi berendezkedéseken át - ívelően formálták a belügyi tudományosság képét. A tanulmány céljául tűzi ki a jövő legnagyobb felsőoktatási kihívásainak való megfelelés lehetséges útjainak kijelölését, különös tekintettel a nemzetközi tudományos láthatóság egyre növekvő szerepére. Módszertan: A tanulmányban a történeti komparatív megközelítés alapján kerültek azonosításra a lényegi elemek, illetve a jelenlegi nemzetközi tudományos közeg alapértékeinek megfelelően elemző értékeléssel fogalmazódnak meg a jövőre mutató javaslatok. Megállapítások: A belügyi tudományosság fejlődési íve viszonylag mentes a mindenkori aktuálpolitikai felhangoktól, a szakma érdeklődéssel, bizalommal fogadta a tudomány eredményeit, és azokat a lehetőségekhez képest pragmatikus szemléletmóddal igyekezett hasznosítani. A Nemzeti Közszolgálati Egye- tem és jogelőd intézményei, többek között a Rendőrtiszti Főiskola, oktatási és tudományos munkájával rugalmasan és jól támogatta a kompakt belügyi munka hatékonyságát. A rendvédelmi felsőoktatás körülményekhez való jó alkalmazkodási képességét szemléletesen mutatja az önállóvá vált honi rendészettudomány egyre nagyobb nemzetközi elfogadottsága, amelyet a minősített külföldi szakfolyóiratokban megjelenő tanulmányok száma is fémjelez. Érték: A szakmaspecifikus rendészettudomány profiljának megőrzéséhez kiemelten fontos, hogy a jövő egyetemi tanárai és esetlegesen az MTA doktorai a szakmából indult oktatók közül kerüljenek ki. Ennek a hosszú útnak egyik fontos mutatója a megfelelő tudományos és tudománymetriai teljesítmény, amelynek jövőbeli fontosságát illetően ad iránymutatást és viszonyítási pon - tot a tanulmány.
Abstract
dc.description.abstract
Aim: The paper depicts the development arc of the study of interior affairs, focusing on its last five decades, addressing its most important professional, educational, scientific and personal aspects. As a result, we will be able to put together a concise view of the tendencies that reach beyond societal structures to shape and influence the progress of interior science. This paper will also attempt to designate a pathway along which adherence to the future challenges of higher education would be possible, particularly so in the case of scientific endeavours aspiring for international audiences, which phenomenon is receiving an increasing focus. Methodology: The paper will identify the most significant elements via a comparative-historical method, and will also address future challenges by offering suggestions coupled with an analytical evaluation, according to the standards of the international environment. Findings: The development arc of home affairs-related scientific endeavours is relatively free of political overtones. The achievements of this branch were welcomed by the professionals who – through a pragmatic point of view – tried to utilize these findings. The National University of Public Service (and its predecessors, among others the Police College) through its work in the field of education and science, has been one of the most significant supporting parties to those willing to engage in this field. The adaptability of law enforcement higher education is also concisely depicted by the international peers’ increasing awareness of the field, which is further emphasized by the essays published in certified foreign academic journals. Value: In order to preserve the profile of profession-oriented law enforcement science, it is crucial to ensure that the professors of the future emerge from the professionals working in the field. One of the most important indicators of this long road is and adequate scientific and scientometric performance and research, the importance of which is further outlined in this paper.
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Belügyminisztérium
Keywords
dc.subject
belügyi tudományosság
Keywords
dc.subject
felsőoktatás
Keywords
dc.subject
tisztképzés fejlődése
Keywords
dc.subject
tudománymetria
Keywords
dc.subject
D és Q besorolású tanulmányok
Keywords
dc.subject
internal and home affairs
Keywords
dc.subject
higher education
Keywords
dc.subject
the training of cadet officers
Keywords
dc.subject
scientometrics
Keywords
dc.subject
D and Q-level essays
Title
dc.title
A rendvédelmi felsőoktatás mint a belügyi tudományosság egyik oszlopa
Type
dc.type
folyóiratcikk
Date Change
dc.date.updated
2022-10-17T07:04:34Z
Version
dc.description.version
published

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésű
Doi ID
dc.identifier.doi
10.38146/BSZ.2022.10.9
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományok
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33151241

dc.identifier.journalTitle
Belügyi Szemle: a Belügyminisztérium szakmai tudományos folyóirata (2010-)

dc.identifier.journalVolume
70

dc.identifier.journalIssueNumber
10
Scope
dc.format.page
2077-2094

dc.identifier.journalAbbreviatedTitle
BELÜGYI SZLE (2010-)
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
Author institution
dc.contributor.department
Büntetés-végrehajtási Tanszék

dc.contributor.faculty
Rendészettudományi Kar


Files in this item

A rendvédelmi felsőoktatás mint a belügyi tudományosság egyik oszlopa
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény