Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fülöp Dórahu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-07-20T11:36:36Z
Availability Date
dc.date.available
2022-07-20T11:36:36Z
Release
dc.date.issued
2022hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2676-9816hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2060-0437hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/18369
Abstract
dc.description.abstract
Bosznia-Hercegovina egy viszonylag nyugodt időszak után napjainkban újra politikai válsággal néz szembe. Az elmúlt évek gazdasági beruházásai után mára olyan politikai aktorok is megjelentek a térségben, akiknek lehetséges térnyerése megváltoztathatja a jelenlegi társadalmi-politikai berendezkedést, veszélyeztetheti az ország békéjét. A tanulmány célja, hogy a délszláv háború tanulságain keresztül, a jelenlegi közép- és nagyhatalmi érdekek figyelembevételével bemutassa a jelenlegi politikai törekvések okait, céljait és ezek biztonságra gyakorolt hatását.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
After a relatively calm period, Bosnia and Herzegovina is facing a political crisis again. After the economic investments of the last years, political actors have appeared in the region, whose possible expansion could change the current socio-political system and endangers the peace of the country. The aim of the present study is to present the reasons, goals and impact of current political aspirations on security, taking into account the current interests of the middle and great powers, through the lessons of the Yugoslavian War.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
Nyugat-Balkánhu_HU
Keywords
dc.subject
délszláv háborúhu_HU
Keywords
dc.subject
elszakadáshu_HU
Keywords
dc.subject
politikai válsághu_HU
Keywords
dc.subject
Western Balkanshu_HU
Keywords
dc.subject
Yugoslavian warhu_HU
Keywords
dc.subject
separatismhu_HU
Keywords
dc.subject
political crisishu_HU
Title
dc.title
Bosznia-Hercegovina politikai válsága napjainkbanhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Political Crisis in Bosnia and Herzegovina Nowdayshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32563/hsz.2022.1.5hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Hadtudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
33010779hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Hadtudományi Szemlehu_HU

dc.identifier.journalVolume
15hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
1hu_HU
Scope
dc.format.page
67-84hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Bosznia-Hercegovina politikai válsága napjainkban
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény