Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Sallai Jánoshu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-05-12T14:52:43Z
Availability Date
dc.date.available
2022-05-12T14:52:43Z
Release
dc.date.issued
2022hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
1787-050Xhu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17843
Abstract
dc.description.abstract
Nemrég ünnepelték a BRFK 140 éves születésnapját. A tanulmányban a fő­városi rendőrség születésének körülményeit és annak hiteles időpontját alá­támasztó dokumentumokat dolgozom fel. Így a főváros egyesítéséről szóló törvényt és a rendőrség történetének szakirodalmát. A jogi és szakmatörté­neti források egyértelműen igazolták, hogy a fővárosi rendőrség létrejöttéről 1873 óta beszélhetünk, így az ma 148 éves.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The 140th birthday of the BRFK was recently celebrated. This study elaborates on the documents supporting the circumstances of the birth of the Metropolitan Police and its authentic date. Thus the law on the unification of the capital and the literature on the history of the police. Legal and professional sources have clearly established that the Metropolitan Police was created in 1873 and is now 148 years old.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
rendőrséghu_HU
Keywords
dc.subject
törvényhu_HU
Keywords
dc.subject
fővároshu_HU
Keywords
dc.subject
rendészethu_HU
Keywords
dc.subject
policehu_HU
Keywords
dc.subject
law capitalhu_HU
Keywords
dc.subject
law enforcementhu_HU
Title
dc.title
140 éves-e a BRFK, és ha igen, akkor miért nemhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Is the BRFK 140 Years Old, and If So, Why Nothu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.1.13hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32819294hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészethu_HU

dc.identifier.journalVolume
22hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
1hu_HU
Scope
dc.format.page
225-230hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

140 éves-e a BRFK, és ha igen, akkor miért nem
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény