Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fórizs Sándorhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-05-12T14:52:42Z
Availability Date
dc.date.available
2022-05-12T14:52:42Z
Release
dc.date.issued
2022hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
1787-050Xhu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17836
Abstract
dc.description.abstract
A szerző írásában egy német tanintézet rendőr tiszthelyettes alapképzésé­nek legfontosabb adatait dolgozza fel, kitekintéssel a nagyobb németorszá­gi rendőri környezetre. Az olvasó megismerheti a tiszthelyettesi állomány­csoportba történő bekerülés feltételeit. A publikáció elemzi az intézmény tantervét, a felkészítés jelentősebb szakaszait, a megjelenő tantárgyakat és azok szerepét néhány fontosabb témakör feldolgozásában. A szerző be­mutatja a vizsgák rendjét és a fontosabb óraszámokat.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The author presents the most important data of police officers’ basic training in a German educational institution, with an outlook for the larger police environment in Germany. The conditions for being admitted to the non-commissioned police officers’ staff are also introduced. The paper analyses the curriculum of the institution, the major stages of training, the subjects and their role in covering some of the more important topics. It also discusses the system of examinations and the number of lessons allocated to the main subjects.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
rendőr tiszthelyetteshu_HU
Keywords
dc.subject
felvételi rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject
kiképzéshu_HU
Keywords
dc.subject
szakmai gyakorlathu_HU
Keywords
dc.subject
vizsgáztatáshu_HU
Keywords
dc.subject
illetményrendszerhu_HU
Keywords
dc.subject
non-commissioned police officerhu_HU
Keywords
dc.subject
recruitment systemhu_HU
Keywords
dc.subject
traininghu_HU
Keywords
dc.subject
internshiphu_HU
Keywords
dc.subject
examinationshu_HU
Keywords
dc.subject
salary systemhu_HU
Title
dc.title
Egy rendőr tiszthelyettes alapképzés NémetországbanNémetországbanhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Basic Training for Non-Commissioned Police Officers in Germanyhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2022.1.6hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32819181hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészethu_HU

dc.identifier.journalVolume
22hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
1hu_HU
Scope
dc.format.page
95-105hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Egy rendőr tiszthelyettes alapképzés NémetországbanNémetországban
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény