Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Ujházi Lórándhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-05-04T11:34:56Z
Availability Date
dc.date.available
2022-05-04T11:34:56Z
Release
dc.date.issued
2022hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2063-4986hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17779
Abstract
dc.description.abstract
A II. Vatikáni Zsinat jelentős újdonságot hozott az állam és az egyház kapcsolatának teoretikus megalapozásában. Bár a zsinat előtti szociális enciklikák is eminens helyen tárgyalták a közjót, mint amely az állam és az egyház célkitűzéseinek fő fókuszát jelenti, azonban arról, hogy ennek a közjónak a megvalósításában a két entitás hogyan működjön együtt, kevés szó esett. A II. Vatikáni Zsinat és az azt követő szociális enciklikák már nem hagytak kétséget afelől, hogy a katolikus egyház és annak szervezetei nyitottak az együttműködésre az állammal és az állami szervezetekkel minden emberi ínség csillapításában, legyenek azok akár regionálisak vagy globálisak, emberi tevékenység vagy természeti katasztrófák eredményei, nemzeti vagy éppen nemzetközi együttműködést igénylők. A II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúciója az Egyházról a mai világban már számos helyen (26.; 30.; 42.; 43.; 59. pont) értekezik a közjó szempontjáról. Ami az állam és az egyház közös fellépését illeti, azt jól foglalja össze a konstitúció 26. pontja: „zsinat nagy tisztelettel tekint mindarra, ami igaz, jó és igazságos abban az oly sokféle intézményben, melyet az emberi nem a maga javára alapított és alapít.” Ezen felül kijelenti, hogy „az Egyház – amennyiben rajta múlik és küldetésével összefér – segíteni és támogatni akarja az összes ilyen intézményt. Semmit sem kíván jobban, mint mindenki javára szolgálván szabadon fejlődhessen bármilyen kormányzati forma alatt.” (26. pont) Ebben a tanulmányban az együttműködés sajátos aspektusára, konkrétan a katasztrófák elleni védekezésben való közös tevékenységre mutatunk rá.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The Second Vatican Council brought significant new features in the theoretical foundation of the relationship between the state and the Church. Although pre-council social encyclicals also discussed the common good, which was the main focus of the goals of the state and the Church, there was little discussion on how the two entities would work together to achieve the common good. The Second Vatican Council and subsequent social encyclicals have left no doubt that the Catholic Church and its organisations are open to working with the state and state organisations to alleviate all human famine, whether regional or global, the results of human activity or natural disasters, or require national or even international cooperation. The Pastoral Constitution on the Church of the Second Vatican Council, Gaudium et Spes discusses the aspects of the common good (Article 26, 30, 42, 43, 59). Regarding the joint action of the state and the Church, Article 26 of the Constitution summarises it well: “With great respect, therefore, this council regards all the true, good and just elements inherent in the immense variety of institutions which the human race has established for itself and constantly continues to establish.” It also states that “the Church is willing to assist and promote all these institutions to the extent that such a service depends on her and can be associated with her mission”. In this study, we highlight a specific aspect of cooperation, namely the joint action on disasters prevention.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
katolikus egyházhu_HU
Keywords
dc.subject
katasztrófahu_HU
Keywords
dc.subject
egyház társadalmi tanításahu_HU
Keywords
dc.subject
állam és egyház kapcsolatahu_HU
Keywords
dc.subject
Catholic Churchhu_HU
Keywords
dc.subject
catastrophehu_HU
Keywords
dc.subject
social doctrine of the Churchhu_HU
Keywords
dc.subject
state–church cooperationhu_HU
Title
dc.title
A Katolikus Karitász együttműködése az állami szervekkel a katasztrófák elleni védekezésbenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Collaboration between the Catholic Caritas and Government Agencies in Preventing Disastershu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32562/mkk.2022.1.7hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Műszaki tudományok/Katonai műszaki tudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32804207hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Műszaki Katonai Közlönyhu_HU

dc.identifier.journalVolume
32hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
1hu_HU
Scope
dc.format.page
109-124hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

A Katolikus Karitász együttműködése az állami szervekkel a katasztrófák elleni védekezésben
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény