Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Berde Csaba
Author
dc.contributor.author
Bolgár Judit
Author
dc.contributor.author
Borbély Zsuzsanna
Author
dc.contributor.author
Farkas Johanna
Author
dc.contributor.author
Horváth József
Author
dc.contributor.author
Ivaskevics Krisztián
Author
dc.contributor.author
Kovács Gábor
Author
dc.contributor.author
Milus Gábor
Author
dc.contributor.author
Molnár Rita
Author
dc.contributor.author
Sallai János
Author
dc.contributor.author
Tegyey Andrea Cecília
Author
dc.contributor.author
Tőzsér Erzsébet
Editor
dc.contributor.editor
Farkas Johanna
Editor
dc.contributor.editor
Horváth József
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-04-13T11:34:41Z
Availability Date
dc.date.available
2022-04-13T11:34:41Z
Release
dc.date.issued
2022hu_HU
ISBN
dc.identifier.isbn
978- 963- 531-687-8hu_HU
ISBN
dc.identifier.isbn
978- 963- 531-688-5hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17629
Abstract
dc.description.abstract
A 21. századi modern szervezetek igazi és megkerülhetetlen tartalék energiáinak nagy része a munkatársakban található meg. A rendőrség elismertségét, elfogadottságát növelheti a szervezetben dolgozók igényeinek minél teljesebb körű kielégítése, a társadalmi megmérettetést biztosító folyamatok, eredmények pozitív befolyásolása. Elérkezett az idő, amikor a jövő, a célok, feladatok tervezése és végrehajtása egyre jobban igényli a rendőrség személyi állományának ismeretét, a szervezet belső és megvalósuló értékeinek tudatos felmérését, a munkatársak képességeinek kibontakoztatását. A rendőrség szerveire egyre több és bonyolultabb kihívás vár. Tevékenységünket kísérő jogaink érvényesítése és kötelezettségeink maradéktalan teljesítése számtalan szempont együttes és egyidejű figyelembevételét teszi szükségessé.Szervezetünk kultúrájának ismerete önmagunk és működésünk ismerete. Hatékonyan irányítani, vezetni és befolyásolni csak azt tudjuk, amit valóságában, folyamataiban, az azt alakító tényezők szerteágazó rendszerében ismerünk. A könyv tartalma segít eligazodni a szervezeti kultúra általános kérdéseiben, és bepillantást enged annak egyes rendőri vonatkozásaiba is. E tanulmánykötetben neves kutatók, tudósok, szakemberek adnak számot nemzetközi összefüggésekről, hazai kutatási eredményekről, következtetésekről, tapasztalatokról, az ezekkel kapcsolatos gondolatokról. Jó szívvel ajánlom e kötetet vezetőtársaimnak, a leendő vezetőknek, és biztatom valamennyi munkatársamat, továbbá a rendőri munka iránt érdeklődőket, hogy merítsenek ismereteket a szerzők gondolataiból. (Papp Károly r. altábornagy)hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Title
dc.title
A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítésehu_HU
Type
dc.type
könyvhu_HU
Version
dc.description.version
kiadatlanhu_HU
Version
dc.description.version
publishedhu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Scope
dc.format.page
263 p.hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU


Files in this item

A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése
A rendészeti szervezeti kultúra többszempontú megközelítése
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény