Show simple item record

Availability Date
dc.date.accessioned
2022-04-12T07:57:49Z
Availability Date
dc.date.available
2022-04-12T07:57:49Z

dc.date.created
1942
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17585
Abstract
dc.description.abstract
Farkas Ferenc, vitéz kisbarnaki, vezérőrnagy, parancsnok Szombathy Pál, vitéz Prónay Valter, vitéz Magyary Andor, vitéz Kerekes Béla Berta Lajos, r. k. esperes Kiss Sándor, vitéz bátorkeszi, ref. esperes Villányi Endre Wampetich László Harsányi Kálmán Gálosfay Ede Mihályi István, nemes Kesserü József Wingler István Hartos Frigyes Buzás Sándor Kisfaludy József, vitéz Szilassy Károly Némethy Tihamér Huszár Tibor Fachleitner Mihály Nagy Lehel, nemes kislégi Jákfai Gömbös Endre, vitéz nemes Sátory Ágoston Mizsey István Rakonczay Gyula Remsey Zoltán Szilassy Péter, Szilasi és Pilisi Galaleo Béla Wieland László Szilágyi Miklós Nagy Lajos, nemes kislégi Szentendrey László Hajnóczy István Mutnéfalvy Zoltán Kindernay Egyed, nemes Németfalvi Markó István Dóczy Gedeon Papp Csongor Rózsa Béla Szalay Lóránt Nándory Tivadar, vitéz Kaszás István Madarassy Dezső, nemes Mezőmadarasi Majtényi Lajos Kornis Boldizsár, Göncz Ruszkai gróf Somoskéry Ernő, vitéz Deák Béla Cseresnyés Géza Czipott Zoltán Nagy-Varsányi László Balogh Ádám Sélley Sándor Legény Béla, vitéz Kallós Gábor Révész Bence, vitéz Pongrácz Miklós, Szentmiklósi és Óvári Kürti István Steley Kurt Szabó Zoltán Sismándy György, vitéz Kökai Kun Zoltán, nemes Virágh László Fülöp Nándor Szücs Miklós Csúcs György Dévényi László Tiszaváry István Töttösy István Varga Antal, vitéz Kerekes László Várady-Szakmáry Lóránt Makay György, nemes Makói és Gelei Bujdos Imre, vitéz Szegedy Ottó Tömösváry Ágoston Kisfaludy László, nemes Kisfaludi Óváry miklós Lászlófy János, vitéz Berthy Károly, vitéz Goreczky Elemér Molnár László, vitéz nemes adorjánházi Mátyás István Koós Béla, nemes békei Ujváry György Horváth Lajos, vitéz Mauksinszky Ernő Vedres György, nemes varasányi Sinkovits József Andrásfalvy Kálmán Kiss Béla Orosz Jenő Illés Zoltán Komjáthy Tihamér, vitéz Fáncsik László Nemes Ödön Földi Gábor Juhász Sándor Esső Zoltán Peterdy Ödön, vitéz Kautny Károly Zólomy Ferenc Duka Miklós Coriáry István Böszörményi György Cséry Andor Karátson Gyula, vitéz Csobay István Király Imre Ormándlaky Károly Bartha Albert, vitéz Malonyay Dezső Hollósy Antal Fialka György, nemes Gavasdiai Hartos Frigyes Ördögh Ottó, vitéz Harsányi Endre Táby Tibor Russay Tamás Rajnay Vilmos, vitéz Szemlaky György, vitéz Cséve Imre Hámory Egon Konkoly Ferenc Kadocsa Gábor Forrás Ernő Fenes Pál Pék Pál Dobó József, vitéz Szabó László, nemes Láczay Domokos Sándor Márczy Róbert Mészely Géza Zsabokorszky Jenő Sárváry László Aykler Zsigmond Péri Antal Komáromy Károly Reskovics Ágoston Rajky Aladár Karvaly Gyula Kásás László, vitéz Telegdi Roth Dénes Major István, vitéz Durália Miklós Szabó Károly Tóth Béla Klekner Lóránd Koncz Mihály László Kiss Péter Thold István, nemes kis és nagyselmeczi Kerekes László, vitéz Pajtás Dénes Madarász László Néray Vilmos Mindszenthy János, vitéz Fehér Géza Galaczy Imre Siegler Egon Majláth György Kelédy Tamás Buócz Zoltán Simon András, vitéz Szlávy Jenő Fluck Kálmán, nemes Raggambi Temesy Aurél Marjay Valér, vitéz Kende György, báró Sárkány Gyula Konkoly Thege Miklós Meczner Tivadar, nemes deleki és lengerfalvi Széchenyi Jenő, gróf Hanvay István Scossa Pál Talabér Levente Pék András, vitéz Bissingen Nippenburg Rezső, gróf Apáthy Jenő, nemes apáti Gáldy Kálmán Zábory Sándor Dörnyei Miklós Eszes Mátyás Marschalkó Béla, vitéz nemes Mensáros Zoltán, nemes Nagykereki Simonffy Pál Rappay Dénes Tóth Zoltán Rátkay Frigyes Izsófy Lothár, vitéz Puky Endre Hoffmann Roland Riszt Imre Korbuly István, vitéz Hammerschmidt Iván Kálmán Gyula, vitéz Vidovich Ferenc, nemes Szabó Béla Csáthy Iván, nemes Vértessy László, vitéz Kelemen György Gaizler Gyula Szombatfalvy Rezső, vitéz Nemestóthy Kázmér Meskó Győző, nemes felsőkubini Vedlik Csaba Sztehló Zoltán Babrczy Endre, báró Kozma György, vitéz Paravicini István, nemes caspanói Kuun Zsigmond, osdolai gróf Merész Ervin Várady Gábor Szappanos Endre, vitéz Bolhoy László, vitéz Borbély Géza, nemes roffi Gesztődy Kázmér Ditróy Mihály Holló Elemér, vitéz Szüts Ervin, vitéz Simonffy Miklós Kelety Dénes, nemes komjátszegi Török Sándor, vitéz Wennes Jenő Szomraky Ákos Koltay György, vitéz Noel Ödön Tóth László Bartha Edgár, vitéz Dálnokfalvi Osváth Tibor, vitéz Földházy Pál, vitéz Deák Andor Gönczy László, vitéz Bodnár Péter, nemes legenyei Nemes György Buday Endre Uhlyarik Reinhold Horányi Istvánhu_HU

dc.format.medium
fotóhu_HU
Title
dc.title
A M. KIR. HONVÉD LUDOVIKA AKADÉMIA 1942. JUNIUS 18-ÁN FELAVATOTT AKADÉMIKUSAIhu_HU
Type
dc.type
képek fotókhu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tablóhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Ludovikahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
akadémikushu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tiszthu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tisztképzéshu_HU
Type
dc.type.type
képek fotókhu_HU


Files in this item

A M. KIR. HONVÉD LUDOVIKA AKADÉMIA 1942. JUNIUS 18-ÁN FELAVATOTT AKADÉMIKUSAI
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény