Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lehóczki Balázshu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-03-09T13:37:45Z
Availability Date
dc.date.available
2022-03-09T13:37:45Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6632hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728 hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17530
Abstract
dc.description.abstract
Az Európai Unió (Unió) polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy a jogszabályaikkal összhangban az állampolgáraik részére az állampolgárságot feltüntető személyazonosító igazolványt vagy útlevelet állítsanak ki annak érdekében, hogy azok gyakorolni tudják az Unió területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogukat. Ezzel kapcsolatban a Bulgáriából érkezett C-490/20. sz. Stolichna obshtina, rayon „Pancharevo” ügyben a Bíróságnak alkalma volt pontosítani az irányelv alapján az azonos nemű szülőkkel rendelkező uniós polgár gyermek szabad mozgáshoz való jogából a gyermek állampolgársága szerinti, az azonos nemű személyek szülői jogállásának lehetőségét el nem ismerő tagállamra háruló kötelezettségeket.2021. december 14-én meghozott ítéletében a Bíróság egyrészről megállapította, hogy az olyan uniós polgár kiskorú gyermek esetében, akinek a fogadó tagállam illetékes hatóságai által kiállított születési anyakönyvi kivonata a gyermek szüleiként két azonos nemű személyt tüntet fel, a gyermek állampolgársága szerinti tagállam köteles a gyermek számára személyazonosító igazolványt vagy útlevelet kiállítani, annak előzetes megkövetelése nélkül, hogy saját nemzeti hatóságai születési anyakönyvi kivonatot állítsanak ki. A Bíróság másrészről kimondta, hogy a gyermek állampolgársága szerinti tagállam – bármely más tagállamhoz hasonlóan – köteles elismerni a fogadó tagállam által kiállított azon dokumentumot, amely lehetővé teszi az említett gyermek számára, hogy e két személy mindegyikével gyakorolja a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States requires Member States, acting in accordance with their laws, to issue to their own nationals an identity card or passport stating their nationality in order that these persons can exercise that right.In this context, in Case C-490/20 Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo”, which had been referred to it by the Bulgarian Courts, the Court of Justice was given the opportunity to precise the obligations on Member States not allowing parenthood for persons of the same sex regarding the right to free movement of an EU citizen child with parents of the same sex.By its judgment of 14 December 2021, the Court, on the one hand, ruled that, in the case of a child, being a minor, who is a Union citizen and whose birth certificate, issued by the competent authorities of the host Member State, designates as that child’s parents two persons of the same sex, the Member State of which that child is a national is obliged to issue to that child an identity card or a passport without requiring a birth certificate to be drawn up beforehand by its national authorities. On the other hand, the Court set out that the Member State of which that child is a national is obliged to recognise, as is any other Member State, the document from the host Member State that permits that child to exercise, with each of those two persons, the child’s right to move and reside freely within the territory of the Member States.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
uniós polgárok szabad mozgásahu_HU
Keywords
dc.subject
azonos nemű szülőkkel rendelkező gyermekhu_HU
Keywords
dc.subject
a fogadó tagállam által kiállított születési anyakönyvi kivonat elismerésehu_HU
Keywords
dc.subject
a gyermek állampolgársága szerinti tagállam kötelessége személyazonosító igazolvány vagy útlevél kiállításárahu_HU
Keywords
dc.subject
free movement of EU citizenshu_HU
Keywords
dc.subject
child with parents of the same sexhu_HU
Keywords
dc.subject
recognition of birth certificate issued by the host Member State,hu_HU
Keywords
dc.subject
"obligation for the Member State of which that child is a national to issue an identity card or a passport"hu_HU
Title
dc.title
Az Európai Bíróság gyakorlatából: Azonos nemű szülőkkel rendelkező uniós polgár gyermek szabad mozgáshoz való jogából a gyermek állampolgársága szerinti, az azonos nemű személyek szülői jogállásának lehetőségét el nem ismerő tagállamra háruló kötelezettségekhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Obligations on Member States not Allowing Parenthood for Persons of the Same Sex Regarding the Right to Free Movement of an EU Citizen Child with Parents of the Same Sexhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.4.5
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32728879hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
95-101hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Az Európai Bíróság gyakorlatából: Azonos nemű szülőkkel rendelkező uniós polgár gyermek szabad mozgáshoz való jogából a gyermek állampolgársága szerinti, az azonos nemű személyek szülői jogállásának lehetőségét el nem ismerő tagállamra háruló kötelezettségek
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény