Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Németh Gyulahu_HU
Author
dc.contributor.author
Sallai Jánoshu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-23T13:56:53Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-23T13:56:53Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
1787-050Xhu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17497
Abstract
dc.description.abstract
Magyarországon, mint a legtöbb kelet- és közép-európai országban, 1989-ben egy folyamat eredményeként végbement a rendszerváltozás. Hazánk a demokrácia útjára lépett, ami teljes szemléletváltást hozott és követelt meg az állami apparátus szereplőitől. Az ország gazdaságának strukturális megreformálása mellett a végrehajtói hatalom átalakítása is ugyanolyan fontos volt, aminek középpontjában Magyarország Rendőrsége állt. A rendszerváltozás, a piacgazdaság bevezetése azonban törvényszerűen magával hozta az új típusú bűnelkövetési formák megjelenését, amelyek következtében a rendőrség olyan cselekményekkel találkozott, amelyekkel azelőtt jellemzően nem. Emellett az emberek, ha valamivel nem értettek egyet, akkor nemtetszésüknek hangot adtak, utcára vonultak, rövid időn belül tömegdemonstrációk alakultak ki. Továbbá a társadalomban a privatizáció révén jelentős tulajdonosváltás ment végbe, amely a rendőrség tekintetében a korábbi társadalmi tulajdon központi védelmének jelentős felszámolásához vezetett, és megjelentek, majd megerősödtek a magánbiztonsági szervek. Az addig ismeretlennek számító magánbiztonság átértékelődésére tehát szintén a gazdasági, társadalmi, tulajdoni viszonyokban, a vagyoni körülményekben bekövetkezett változások kapcsán került sor.3Az átalakulás előtt álló rendőrség helyzetét ezen események, a költségvetési korlátozások és az elavult technikai ellátottság mellett tovább nehezítették. Alapvetően két irány mutatkozott a rendőrség átalakítását illetően. Az egyik álláspont képviselői szerint a rendőrséget decentralizálni kell, nagyobb beleszólást kell engedni a szervezet működésébe az önkormányzatoknak, vagy akár önkormányzati rendőrséget kell létrehozni. A másik nézőpont képviselői a centrális, központosított rendőrség4 mellett tették le a voksukat, amely 1920 óta jelen van és bizonyított hazánkban. Az 1990. évi kormányprogramban már centrális, egységes rendőrség megszervezéséről tesznek említést, végül ez utóbbi álláspont valósult meg.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
As in most countries of Eastern and Central Europe, the change of regime took place in Hungary in 1989, as a result of a process. Our country stepped on the road to democracy which – contrary to the previous routine – produced and demanded a complete shift in attitudes from the members of state administration. Besides structurally reforming the country’s economy, it was equally important to reorganise the executive power, the central point of which was the Hungarian Police. However, as an inevitable outcome of the change of regime and the establishment of the market economy, new kinds of criminal activities appeared. Consequently, the Police met with actions which it had typically not experienced before. In addition, people who were not in agreement on something expressed their views and took to the streets, thus mass demonstrations took place within a short time. Furthermore, by means of privatisation an extremely significant change of owners occurred in the society. Regarding the Police, this change led to the destruction of the former collective ownership’s central defence, and private security organisations turned up then grew stronger. Thus, the reassessment of the previously unknown private security also happened in connection with the change in the economic, social and ownership relations, as well as in the financial situation. These events along with the budget constraints and the outdated technical supplies made the Police’s situation more difficult. Concerning the Police’s restructuring, basically there were two directions. According to one of them, the Police had to be decentralised, by allowing the local councils to intervene more in the Police’s operation, or by establishing municipal Police. Representatives of the other viewpoint supported the centralised Police, which has been present and has been holding its ground in Hungary since 1920. The government programme of 1990 mentioned the organisation of a unified police force. Finally, the latter standpoint was implemented.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
rendőrséghu_HU
Keywords
dc.subject
rendszerváltozáshu_HU
Keywords
dc.subject
bűnözéshu_HU
Keywords
dc.subject
centralizációhu_HU
Keywords
dc.subject
decentralizációhu_HU
Keywords
dc.subject
policehu_HU
Keywords
dc.subject
regime changehu_HU
Keywords
dc.subject
crimehu_HU
Keywords
dc.subject
centralisationhu_HU
Keywords
dc.subject
decentralisationhu_HU
Title
dc.title
Magyarország Rendőrsége a rendszerváltozás időszakábanhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Hungarian Police in the Period of the Regime Changehu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32577/mr.2021.4.5hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32700095hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Magyar Rendészethu_HU

dc.identifier.journalVolume
21hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
101-116hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Magyarország Rendőrsége a rendszerváltozás időszakában
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény