Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kovács Zoltánhu_HU
Author
dc.contributor.author
Ember Istvánhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-21T08:33:48Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-21T08:33:48Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2063-4986hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17469
Abstract
dc.description.abstract
A háborúk és különböző fegyveres konfliktusok során a szemben álló felek gyakran hoztak létre harckocsik és gyalogság elleni aknamezőket. Az ottawai egyezményt elfogadó országok ugyan lemondtak a gyalogság elleni aknák jövőbeni alkalmazásáról, a korábban telepített aknák azonban még napjainkban is nagy számban rejtőzködnek a talaj felszíne alatt, és szedik áldozataikat. Az aknák, valamint a többi veszélyes robbanószerkezet biztonságos felderítése, a telepítési helyük minél pontosabb meghatározása sok esetben különleges eszközök felhasználását igényli. A szerzők bemutatják az aknák levegőből történő felkutatására alkalmazható egyes légi eszközöket és ezek néhány speciális felderítő berendezését.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The opposing forces often laid antitank or antipersonnel minefields during wars and other armed conflicts. Although the countries that have adopted the Ottawa Convention have abandoned the future use of antipersonnel landmines, the mines that were previously installed are still hiding in large numbers under the surface of the soil and are taking their toll. Safe detection of mines, other dangerous explosive devices and the precise determination of their location sometimes require specific equipment. The authors introduce certain aerial vehicles that can be used to search for mines from the air and some of their special reconnaissance equipment.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
aknafelderítéshu_HU
Keywords
dc.subject
aknamezőhu_HU
Keywords
dc.subject
gyalogsági aknahu_HU
Keywords
dc.subject
légi eszközhu_HU
Keywords
dc.subject
drónhu_HU
Keywords
dc.subject
mine detectionhu_HU
Keywords
dc.subject
minefieldhu_HU
Keywords
dc.subject
antipersonnel minehu_HU
Keywords
dc.subject
aerial vehiclehu_HU
Keywords
dc.subject
dronehu_HU
Title
dc.title
Aknafelderítés légi eszközökkelLandminehu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Detection with Aerial Vehicleshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32562/mkk.2021.4.1hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Műszaki tudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Műszaki tudományok/Katonai műszaki tudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32679676hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Műszaki Katonai Közlönyhu_HU

dc.identifier.journalVolume
31hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
4hu_HU
Scope
dc.format.page
5-20hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Aknafelderítés légi eszközökkelLandmine
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény