Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Lovászy László Gáborhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-10T15:05:36Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-10T15:05:36Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6634hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728 hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17327
Abstract
dc.description.abstract
Az írás célja az Európai Unió Bírósága, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága által az elmúlt öt évben hozott, legfontosabb és legrelevánsabb ítéletek áttekintése az egyes tagállamok vonatkozásában, tagállamonként, abc-sorrendben haladva. A szerző fókusza a munka világában az egyenlő bánásmód területén felmerült ügyekre összpontosult, amelyek az adott tagállamban zajló kiemelkedő munkajogi jogvitákra terjedtek ki, különös tekintettel a hátrányos megkülönböztetés tilalmára. A szerzőnek nem szándéka az ismertetett ítéletek minősítése, rendszerezése, mint ahogy az sem, hogy azokból akár jogi, akár társadalompolitikai következtetéseket vonjon le, vagy azokról összehasonlító elemzést készítsen a terjedelmi korlátokra is figyelemmel. A tanulmány célja alapvetően az EU-tagállamokban történt jogesetek rövid, mintegy felvillantásszerű ismertetése, listázása tanulságul, a konkrét esetek pedig referenciaként szolgálhatnak Magyarország és a magyar jogászok számára is a tágabb európai uniós és emberi jogi bíráskodás gyakorlatának mélyebb áttekintése szempontjából, illetve egy-egy uniós tagállam munkajogi vitáinak gyors áttekintése érdekében.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The aim of this short overview is to outline the most important as well as relevant decisions of the judicial forums covering the last five years for each Member State, in alphabetical order. The author’s focus has been on issues arising in the field of equal treatment in the field of labour, which have covered outstanding labour law-related disputes in a given Member State, in particular the prohibition of discrimination. The author does not intend to classify and systematise the presented decisions, nor does it intend to draw any legal or socio-political conclusions from them, or to make a comparative analysis of them, due to the limits of the current study. The aim of the study is basically a short, flash-like description and listing of legal cases in the EU member states, and the specific cases can serve as a set of references for Hungary and Hungarian lawyers for a deeper understanding of the wider EU and human rights jurisprudence in order to provide a quick overview of labour law disputes in an EU Member State.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
iszlám fejkendő viselésére vonatkozó tilalomhu_HU
Keywords
dc.subject
politikai, filozófiai és vallási semlegesség,hu_HU
Keywords
dc.subject
fogyatékossággal élő munkavállalók elbocsátása, az elhízáson, életkoron, testmagasságon, valláson, béranyaságon vagy szerzetesi minőségen alapuló hátrányos megkülönböztetéshu_HU
Keywords
dc.subject
autonóm államigazgatási szervhu_HU
Keywords
dc.subject
közvetett hátrányos megkülönböztetéshu_HU
Keywords
dc.subject
szakszervezeti jogokhu_HU
Keywords
dc.subject
közszférában foglalkoztatott munkavállalókhu_HU
Keywords
dc.subject
munkahelyi balesethu_HU
Keywords
dc.subject
ban on wearing an Islamic headscarfhu_HU
Keywords
dc.subject
political, philosophical and religious neutralityhu_HU
Keywords
dc.subject
dismissal of disabled workers, discrimination on grounds of obesity, age, height, religion, motherhood or monastic status, discrimination in employmenthu_HU
Keywords
dc.subject
autonomous public administrationhu_HU
Keywords
dc.subject
indirect discrimination workershu_HU
Keywords
dc.subject
accident at workhu_HU
Title
dc.title
Rövid kitekintés az európai munkajog világát érintő, főbb közelmúltbeli jogesetek tükrében. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód alkalmazásáról az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatábólhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Short Overview of the European Labour Legislation through the Highlighted and Recent Cases for Equal Treatment in Employment and Occupation in Terms of the Case Law of the Court of the European Union and the European Court of Human Rightshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.3.7
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32491308hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
155-171hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Rövid kitekintés az európai munkajog világát érintő, főbb közelmúltbeli jogesetek tükrében. A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód alkalmazásáról az Európai Unió Bíróságának, valamint az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatából
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény