Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kristó Katalinhu_HU
Author
dc.contributor.author
Borbás Szilviahu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-10T15:05:36Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-10T15:05:36Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6633hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728 hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17326
Abstract
dc.description.abstract
Az egységes belső piac működését biztosító egyik alapelv, a személyek szabad mozgása értelmében az uniós polgároknak lehetőségük van egy másik európai uniós tagállam területén letelepedni, munkát vállalni és tanulmányokat folytatni. Figyelemmel arra, hogy a szociális és társadalombiztosítási rendszerek kialakítása és működtetése a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, az uniós polgárok jogainak érvényesítése és így a személyek szabad mozgásának zökkenőmentes működése érdekében az Európai Unió feladata a különböző tagállami szociális biztonsági rendszerek közötti koordináció érvényesítése is. Ezen koordinációs szabályozásnak köszönhető a jelen tanulmány tárgyát képező lehetőség is: az uniós polgároknak joguk van más tagállam területén egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, a járulékfizetés helye szerinti ország társadalombiztosításának terhére. A tanulmány ismerteti a szociális biztonsági rendszerek koordinációjának uniós szabályozását, különös figyelemmel az egészségügyi ellátások külföldön történő igénybevételére, valamint bemutatja az uniós előírások mentén kialakított magyar szabályozást és gyakorlatot.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The free movement of persons is one of the fundamental principles of the functioning single market, which allows EU citizens to settle, work and study in another EU country. Given that establishing and operating social and social security systems are within the exclusive competence of the Member States, the European Union is responsible for ensuring coordination between the different social security systems of the Member States in order to guarantee the rights of EU citizens and thus the smooth functioning of the free movement of persons. This regulation also provides for the topic of this study: EU citizens having the right to receive health care services in another Member State at the expense of the social security system of the country where they pay contributions. The study presents EU regulations on the coordination of social security schemes, with special regard to the use of health care in a foreign country, and describes the Hungarian legislation and practice being developed in line with EU regulations.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
tervezett és nem tervezett egészségügyi ellátásokhu_HU
Keywords
dc.subject
szociális biztonsági koordinációhu_HU
Keywords
dc.subject
uniós polgárok szociális jogaihu_HU
Keywords
dc.subject
társadalombiztosításhu_HU
Keywords
dc.subject
brexithu_HU
Keywords
dc.subject
planned and unplanned medical treatmenthu_HU
Keywords
dc.subject
social security coordinationhu_HU
Keywords
dc.subject
social rights of EU citizenshu_HU
Keywords
dc.subject
health insurancehu_HU
Title
dc.title
Külföldi egészségügyi ellátások az európai uniós és a magyar szabályok tükrébenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Foreign Medical Treatment in the Light of European Union and Hungarian Ruleshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.3.6
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32491301hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
141-154hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

Külföldi egészségügyi ellátások az európai uniós és a magyar szabályok tükrében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény