Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Horváth Istvánhu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-10T15:05:35Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-10T15:05:35Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6630hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728 hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17323
Abstract
dc.description.abstract
Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy szervezetelméleti szempontból milyen döntéseket kell meghozni az állami vagy önkormányzati igazgatás területén (esetleg a magánszféra bevonása útján) a kulturális ágazat sajátos jellemzőjű szegmensét képező, a levéltári igazgatásban történő közszolgáltatás-szervezés hatékonyságának növelése érdekében. Arra a megállapításra jutottam, hogy e közszolgáltatások megszervezése során eredményesebb megoldást je-lent egy hierarchikus rendszerben működő, területi szervezeti gyakorlat, mint egy decentralizált szervezési elveken nyugvó önkormányzati fenntartásban lévő intézményi struktúra. Álláspontom szerint ez a szabályozás optimálisabb helyzetet teremt a szakterületen: egyrészt a központi irányítás nagyobb mértékben képes azonos feltételeket teremteni, illetve egységes irányt mutat-ni a funkcionális (pénzügyek, üzemeltetés, koordináció), illetve a szakmai munkának; másrészt e levéltári szervezet sem zárja ki a helyi sajátosságok érvényesülését.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
This paper analyses the potential decisions to be made in order to improve the efficiency of archives management (either state or local government based versions). The conclusion of the paper is that a central, hierarchical management system with territorial units is a better option than a decentralised institutional solution, since the central management could provide the same conditions and unified directions to the professional and functional (budgetary, maintenance and coordination work) staff. However, with the territorial units, the organisations of the archives could even support the local particularities to be achieved.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
közszolgáltatás-szervezéshu_HU
Keywords
dc.subject
levéltári igazgatás területehu_HU
Keywords
dc.subject
hierarchikushu_HU
Keywords
dc.subject
decentralizálthu_HU
Keywords
dc.subject
public service managementhu_HU
Keywords
dc.subject
specific field of archiveshu_HU
Keywords
dc.subject
hierarchical managementhu_HU
Keywords
dc.subject
decentralised institutional solutionhu_HU
Title
dc.title
A közszolgáltatás-szervezés a levéltári igazgatás területénhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Public Service Management within the Specific Field of Archiveshu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.3.3
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32491288hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
73-88hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

A közszolgáltatás-szervezés a levéltári igazgatás területén
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény