Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Bódi Stefániahu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-10T15:05:35Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-10T15:05:35Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6629hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
2786-0728 hu_HU
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17322
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány a vallásszabadság szabályozását tekinti át a dualizmus kori Magyarországon. A dualizmus az átalakulóban lévő magyar társadalom korszaka volt, a cikkből képet kaphatunk a folyamatban lévő társadalmi-gazdasági folyamatokról. Bár a vallásszabadságot már 1848-ban is szabályozták, a legjelentősebb törvények 1894 és 1895 során születtek. A vallásszabadság szabályozása kihatott más törvények megalkotására is, így például az anyakönyvezésről vagy a házasságról szóló törvények tartalmára, így ezeket a jogszabályokat is bemutatja a szerző. A korszak a bevett és az elismert vallásokat különböztette meg, ezeket részletesen az olvasó elé tárja a tanulmány és a korszak kiemelkedő politikusainak, államférfiainak nézeteit is is-merteti a témakörben. Ebben az időszakban fejlődtek ki a vallásszabadság jelenlegi körvonalai, a szabadságjog a szocializmus kori elnyomást követően majd a rendszerváltással nyeri el újra jogállami alapjait.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The study reviews the regulation of the freedom of religion in the age of dualism in Hungary. Dualism was the era of the transforming Hungarian society; the article gives a description of the ongoing socio-economic processes. Although freedom of religion was already regulated in 1848, the most significant laws were enacted in 1894 and 1895. The regulation of religious freedom has also influenced the enactment of other laws, such as the content of laws on matrimonial/birth registration or marriage, so these laws are also presented by the author. The period distinguished between the accepted and recognised religions; they are also presented to the reader in detail in the study together with the views of the prominent politicians and statesmen of the period. During this period, the current outlines of the freedom of religion developed, and after the repressive era of socialism, this freedom restored its foundations of the rule of law with the change of the regime.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
vallásszabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
dualizmushu_HU
Keywords
dc.subject
kiegyezéshu_HU
Keywords
dc.subject
bevett valláshu_HU
Keywords
dc.subject
elismert valláshu_HU
Keywords
dc.subject
megtűrt felekezetekhu_HU
Keywords
dc.subject
katolikus,hu_HU
Keywords
dc.subject
protestánshu_HU
Keywords
dc.subject
izraelitahu_HU
Keywords
dc.subject
unitáriushu_HU
Keywords
dc.subject
religious freedomhu_HU
Keywords
dc.subject
dualismhu_HU
Keywords
dc.subject
Austro–Hungarian Compromisehu_HU
Keywords
dc.subject
common religionhu_HU
Keywords
dc.subject
recognised religionhu_HU
Keywords
dc.subject
tolerated confessionshu_HU
Keywords
dc.subject
Catholichu_HU
Keywords
dc.subject
Protestanthu_HU
Keywords
dc.subject
Hebrewhu_HU
Keywords
dc.subject
Unitarianhu_HU
Title
dc.title
A vallásszabadság a dualizmus kori Magyarországon, avagy a jogállami szabályozás megalapozásának korahu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Freedom of Religion in Hungary in the Age of Dualism, or the Age at which the Rule of Law is Establishedhu_HU
Type
dc.type
folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.3.2
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32059693hu_HU

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
3hu_HU
Scope
dc.format.page
57-72hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

A vallásszabadság a dualizmus kori Magyarországon, avagy a jogállami szabályozás megalapozásának kora
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény