Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Galella Patriciohu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-08T11:41:02Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-08T11:41:02Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17275
Abstract
dc.description.abstract
Currently, there are approximately 300 preferential agreements in force, establishing reduction or elimination of customs duties for originating products. In order for a product to get the mentioned benefits, it must be accompanied by a proof of origin. Within the European Union, the EUR.1 certificate of origin is famous but it coexists with other proofs of origin such as the declaration of origin on an invoice or any commercial document issued by an Approved Exporter. This declaration is a self-certification system issued by those operators who have been authorized by the customs authority. In this paper, we affirm that this system of self-certification of origin by the exporter has tangible benefits for the authorized operator both in terms of time and costs. But this system also poses obligations on the operator because he needs to analyse and confirm that his products comply with the rules of origin established in the European Union preferential agreements. Otherwise, the improper use might lead to the withdrawal of the authorization.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
Jelenleg körülbelül 300 preferenciális vámügyi megállapodás van hatályban, amelyek a származó termékekre vonatkozó vámok csökkentését vagy eltörlését írják elő. Ahhoz, hogy egy termék az említett kedvezményekben részesülhessen, származási igazolással kell rendelkeznie. Az Európai Unión belül az EUR.1 származási bizonyítványt használnak, de léteznek más származási igazolás típusok is, mint például a számlán szereplő származási nyilatkozat vagy az elfogadott exportőr által kiállított kereskedelmi okmány. A számlanyilatkozat egy önigazolási rendszer, amely során keletkező dokumentumot a vámhatóság által engedélyezett gazdasági szereplők állítanak ki. Ebben az iratban megerősítjük, hogy az exportőr által kiadott önigazolás tényleges előnyökkel jár az engedélyezett gazdálkodó számára mind a vámeljárásokra fordított idő, mind pedig a költségek tekintetében. A rendszer azonban kötelezettségeket is ró a gazdasági szereplőkre, mivel elemezniük és igazolniuk kell, hogy termékeik megfelelnek az Európai Unió preferenciális megállapodásaiban meghatározott származási szabályoknak. Az engedély visszavonásához vezet, ha az ellenőrzést nem végzik el, vagy nem megfelelően alkalmazzák a szabályokat.hu_HU
Language
dc.language
enhu_HU
Rent
dc.publisher
Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozatahu_HU
Contact information
dc.relation.ispartof
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17238
Keywords
dc.subject
Approved Exporterhu_HU
Keywords
dc.subject
declaration of originhu_HU
Keywords
dc.subject
self-certification of originhu_HU
Keywords
dc.subject
engedélyezett exportőrhu_HU
Keywords
dc.subject
származási nyilatkozathu_HU
Keywords
dc.subject
származási igazoláshu_HU
Title
dc.title
The Approved Exporter Authorization in the EUhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Az elfogadott exportőr engedély az EU-banhu_HU
Type
dc.type
tanulmányhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.37372/mrttvpt.2021.2.8hu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományokhu_HU

dc.subject.sciencebranch
Társadalomtudományok/Rendészet tudományokhu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32665124
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32665124

dc.identifier.page
143-152hu_HU

dc.identifier.bookTitle
Tradíció, tudomány, minőség
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU


Files in this item

The Approved Exporter Authorization in the EU
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény