Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Christián László
Author
dc.contributor.author
Csaba Zágon
Author
dc.contributor.author
Deák József
Author
dc.contributor.author
Erdős Ákos
Author
dc.contributor.author
Galella Patricio
Author
dc.contributor.author
Hajdu Ruben József
Author
dc.contributor.author
Halasi Nóra
Author
dc.contributor.author
Halász Zsolt
Author
dc.contributor.author
Jurušs Māris
Author
dc.contributor.author
Kovács István
Author
dc.contributor.author
Lippai Zsolt
Author
dc.contributor.author
Magasvári Adrienn
Author
dc.contributor.author
Miloseviča Kristīne
Author
dc.contributor.author
Nagy Zoltán András
Author
dc.contributor.author
Német Martin
Author
dc.contributor.author
Pajor Andrea
Author
dc.contributor.author
Potoczki Zoltán
Author
dc.contributor.author
Simonics Adrián
Author
dc.contributor.author
Šmite-Roķe Baiba
Author
dc.contributor.author
Suba László
Author
dc.contributor.author
Szabó Andrea
Author
dc.contributor.author
Szendi Antal
Author
dc.contributor.author
Szilvásy György Péter
Author
dc.contributor.author
Szlifka Gábor
Author
dc.contributor.author
Van Dooren Eric
Author
dc.contributor.author
Voitseshchuk Andrii
Author
dc.contributor.author
Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes
Author
dc.contributor.author
Kovács László
Editor
dc.contributor.editor
Czene-Polgár Viktória
Editor
dc.contributor.editor
Csaba Zágon
Editor
dc.contributor.editor
Szabó Andrea
Editor
dc.contributor.editor
Zsámbokiné Ficskovszky Ágnes
Availability Date
dc.date.accessioned
2022-02-07T09:47:16Z
Availability Date
dc.date.available
2022-02-07T09:47:16Z
Release
dc.date.issued
2021hu_HU
ISBN
dc.identifier.isbn
978-615-81879-6-1hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/17238
Abstract
dc.description.abstract
A kedves olvasó a Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozatának legújabb kiadványát tartja a kezében. Ebben az évben már második alkalommal, hiszen a – mostanra hagyományosnak mondható évi megjelenés mellett – a Vám- és Pénzügyőri Tanszék fennállásának 30. évfordulója alkalmából egy különkiadással is jelentkezünk. Amellett, hogy a kötet döntően tudományos igényességgel elkészített tanulmányokat gyűjt egybe, a jubileumra tekintettel „30 év, 30 vélemény” címmel egy személyes gondolatokat tartalmazó résszel is kiegészült. Ezen vélemények, üzenetek, emlékek megfogalmazására olyan személyeket kértünk fel, akik a tanszék életében – egyetemi/főiskolai vezetőként, oktatóként, hallgatóként, vagy a megrendelő szerv szakmai vezetőjeként – szerepet játszottak. A tanulmányok színes képeket villantanak fel a tanszék, a vámtarifa, a magánbiztonság vagy a vámkezelések történetéből, nyomon követik a szervezeti folyamatokat, változásokat, itthon és Európa más országaiban, bemutatnak egyes kiemelt szakmai feladatokat, vizsgálják a mesterséges intelligencia lehetőségeit vagy a virtuális eszközök szabályozását. A szerzői kör is szélesedett: csatlakoztak kollégák Belgiumból, Lettországból, Spanyolországból és Ukrajnából, továbbá a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatói közül, és már-már hagyományteremtő módon jelen vannak az alkotók között a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, doktori iskolák hallgatói, a Rendészettudományi Kar oktatói, továbbá az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar oktatói és mesterképzéses hallgatói is. Ahogyan az előbb felsoroltak alapján látható, a szerzők valamennyien olyan témát vizsgáltak vagy dolgoztak fel tanulmányaikban, amelyekkel új tudományos értékeket és eredményeket teremtve elősegíthetik a NAV szakmai és szervezeti fejlődését, tudományos alapjainak erősítését, illetve Magyarország számára fontos régiókban zajló és a bevételi hatóságokat érintő folyamatokat, és az ezekkel kapcsolatos gondolatokat mutatnak be. A témakörök a tudományos kutatói-oktatói közösség mellett a gyakorlati szakemberek, valamint az egyetemi hallgatók és más érdeklődők figyelmét is felkelthetik. Ajánljuk a művet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem polgárai, továbbá a közigazgatási és rendészeti szervek, különös tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal érdeklődő munkatársai számára. Meggyőződésünk, hogy a Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata, valamint a kötet szerzői és lektorai által felmutatott nagy értékű eredmények a jövőben tovább szélesítik az említett témakörök iránt érdeklődők ismereteit, és még inkább ösztönzik a közös gondolkodást.hu_HU
Language
dc.language
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozatahu_HU
Keywords
dc.subject
pénzügyőr tiszthu_HU
Keywords
dc.subject
rendészeti felsőoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject
vámszervezethu_HU
Keywords
dc.subject
financial officeren
Keywords
dc.subject
law enforcement higher educationen
Keywords
dc.subject
customs organizationen
Keywords
dc.subject
innovációhu_HU
Keywords
dc.subject
rendészeti felsőoktatáshu_HU
Keywords
dc.subject
Virtuális Vám- és Bűnügyi Igazgatósághu_HU
Keywords
dc.subject
Kreatív Tanulási Programhu_HU
Keywords
dc.subject
pénzügyőrhu_HU
Keywords
dc.subject
egyenruhahu_HU
Keywords
dc.subject
motivációhu_HU
Keywords
dc.subject
customs officeren
Keywords
dc.subject
uniformen
Keywords
dc.subject
motivationen
Keywords
dc.subject
jogi nyelvhu_HU
Keywords
dc.subject
kommunikációhu_HU
Keywords
dc.subject
közérthetőséghu_HU
Keywords
dc.subject
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhu_HU
Keywords
dc.subject
communicationen
Keywords
dc.subject
intelligibilityen
Keywords
dc.subject
legal languageen
Keywords
dc.subject
National Tax and Customs Administrationen
Keywords
dc.subject
személyi állományhu_HU
Keywords
dc.subject
alapjogi korlátozásokhu_HU
Keywords
dc.subject
Hszthu_HU
Keywords
dc.subject
National Tax and Customs Administrationen
Keywords
dc.subject
personnel, restrictions of fundamental rightsen
Keywords
dc.subject
Act on the Legal Status of Professional Members of Law Enforcement Agenciesen
Keywords
dc.subject
competency-based approachen
Keywords
dc.subject
competenceen
Keywords
dc.subject
customs valuesen
Keywords
dc.subject
kompetenciaalapú megközelítéshu_HU
Keywords
dc.subject
kompetenciahu_HU
Keywords
dc.subject
a vámhatóság közös értékeihu_HU
Keywords
dc.subject
kockázatkezeléshu_HU
Keywords
dc.subject
légiforgalomhu_HU
Keywords
dc.subject
vámvizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject
cigarettahu_HU
Keywords
dc.subject
risk managementen
Keywords
dc.subject
air trafficen
Keywords
dc.subject
customs inspectionen
Keywords
dc.subject
cigarettesen
Keywords
dc.subject
Approved Exporteren
Keywords
dc.subject
declaration of originen
Keywords
dc.subject
self-certification of originen
Keywords
dc.subject
engedélyezett exportőrhu_HU
Keywords
dc.subject
származási nyilatkozathu_HU
Keywords
dc.subject
származási igazoláshu_HU
Keywords
dc.subject
transaction market valueen
Keywords
dc.subject
customs valuationen
Keywords
dc.subject
transfer pricingen
Keywords
dc.subject
arm’s length principleen
Keywords
dc.subject
ügyleti értékhu_HU
Keywords
dc.subject
vámértékhu_HU
Keywords
dc.subject
transzferárképzéshu_HU
Keywords
dc.subject
szokásos piaci érték elvehu_HU
Keywords
dc.subject
szellemi tulajdonhu_HU
Keywords
dc.subject
szabadalomhu_HU
Keywords
dc.subject
szabad forgalomba bocsátáshu_HU
Keywords
dc.subject
intellectual propertyen
Keywords
dc.subject
patenthu_HU
Keywords
dc.subject
release for free circulationen
Keywords
dc.subject
Removal of goods from customs supervisionen
Keywords
dc.subject
obligation to pay a sum corresponding to the value of the missing goodsen
Keywords
dc.subject
penaltyen
Keywords
dc.subject
cumulation with a fineen
Keywords
dc.subject
proportionalityen
Keywords
dc.subject
élelmiszer-fogyasztáshu_HU
Keywords
dc.subject
élelmiszer-gazdasághu_HU
Keywords
dc.subject
hagyományos és tájjellegű termék és élelmiszerhu_HU
Keywords
dc.subject
Hagyományok-Ízek-Régiók gyűjteményhu_HU
Keywords
dc.subject
food consumptionen
Keywords
dc.subject
food economyen
Keywords
dc.subject
traditional and regional product and fooden
Keywords
dc.subject
Traditions-Flavours-Regions Collectionen
Keywords
dc.subject
virtuális eszközökhu_HU
Keywords
dc.subject
blokklánchu_HU
Keywords
dc.subject
jogharmonizációhu_HU
Keywords
dc.subject
virtual assestsen
Keywords
dc.subject
blockchainen
Keywords
dc.subject
harminisation of lawsen
Keywords
dc.subject
e-közbeszerzéshu_HU
Keywords
dc.subject
eVergabehu_HU
Keywords
dc.subject
e-procurementen
Keywords
dc.subject
artificial intelligenceen
Keywords
dc.subject
aien
Keywords
dc.subject
MIhu_HU
Keywords
dc.subject
tax proceduresen
Keywords
dc.subject
customs proceduresen
Keywords
dc.subject
mesterséges intelligenciahu_HU
Keywords
dc.subject
adóeljáráshu_HU
Keywords
dc.subject
vámeljáráshu_HU
Keywords
dc.subject
adóztatáshu_HU
Keywords
dc.subject
igazságossághu_HU
Keywords
dc.subject
méltányosságközteherviselés
Keywords
dc.subject
közteherviseléshu_HU
Keywords
dc.subject
taxationen
Keywords
dc.subject
justiceen
Keywords
dc.subject
fairnessen
Keywords
dc.subject
public burden bearingen
Keywords
dc.subject
jövedéki adóhu_HU
Keywords
dc.subject
adófelfüggesztéshu_HU
Keywords
dc.subject
hatásmechanizmushu_HU
Keywords
dc.subject
excise taxen
Keywords
dc.subject
tax suspensionen
Keywords
dc.subject
impact mechanismen
Keywords
dc.subject
korrupcióhu_HU
Keywords
dc.subject
adóelkerüléshu_HU
Keywords
dc.subject
eltitkolt jövedelemhu_HU
Keywords
dc.subject
corruptionen
Keywords
dc.subject
tax evasionen
Keywords
dc.subject
concealed incomeen
Keywords
dc.subject
puha diktatúrahu_HU
Keywords
dc.subject
vámmentességhu_HU
Keywords
dc.subject
devizagazdálkodáshu_HU
Keywords
dc.subject
soft dictatorshipen
Keywords
dc.subject
duty-free regimeen
Keywords
dc.subject
strict foreign exchange managementen
Keywords
dc.subject
rendészeti szervezetekhu_HU
Keywords
dc.subject
rendkívüli hősies helytálláshu_HU
Keywords
dc.subject
példaadáshu_HU
Keywords
dc.subject
határőrhu_HU
Keywords
dc.subject
vámoshu_HU
Keywords
dc.subject
állambiztonsági szervhu_HU
Keywords
dc.subject
belügyi szervhu_HU
Keywords
dc.subject
Border guarden
Keywords
dc.subject
customen
Keywords
dc.subject
state securityen
Keywords
dc.subject
home affairs agencyen
Keywords
dc.subject
szervezett bűnözéshu_HU
Keywords
dc.subject
Németországhu_HU
Keywords
dc.subject
arab nyelvű klánokhu_HU
Keywords
dc.subject
bűncselekményhu_HU
Keywords
dc.subject
multikulturalizmushu_HU
Keywords
dc.subject
organised crimeen
Keywords
dc.subject
Germanyen
Keywords
dc.subject
Arabic-speaking clansen
Keywords
dc.subject
crimeen
Keywords
dc.subject
multiculturalismen
Keywords
dc.subject
magánbiztonsághu_HU
Keywords
dc.subject
rendezvénybiztosításhu_HU
Keywords
dc.subject
futballhuliganizmushu_HU
Keywords
dc.subject
ustawkahu_HU
Keywords
dc.subject
rendőrhu_HU
Keywords
dc.subject
vezérszurkolóhu_HU
Keywords
dc.subject
private securityen
Keywords
dc.subject
event insuranceen
Keywords
dc.subject
football hooliganismen
Keywords
dc.subject
policemanen
Keywords
dc.subject
cheerleaderen
Keywords
dc.subject
vámtarifahu_HU
Keywords
dc.subject
árubesoroláshu_HU
Keywords
dc.subject
Brüsszeli Nómenklatúrahu_HU
Keywords
dc.subject
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszerhu_HU
Keywords
dc.subject
customs tariffen
Keywords
dc.subject
customs classificationen
Keywords
dc.subject
Brussels Tariff Nomenclatureen
Keywords
dc.subject
Harmonized Commodity Description and Coding Systemen
Title
dc.title
Tradíció, tudomány, minőséghu_HU
Title Version
dc.title.alternative
30 éves a Vám- és Pénzügyőri Tanszékhu_HU
Type
dc.type
könyvhu_HU
Version
dc.description.version
publishedhu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.37372/mrttvpt.2021.2hu_HU
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
32665031
Scope
dc.format.page
329 p.hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
Type
dc.type.type
könyvhu_HU
Author institution
dc.contributor.department
NKE Rendészettudományi Kar Vám- és Pénzügyőr Tanszékhu_HU

dc.contributor.faculty
NKE Rendészettudományi Karhu_HU


Files in this item

Tradíció, tudomány, minőség
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény