Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Fórizs Sándor
Author
dc.contributor.author
Mészáros Bence
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-08-30T12:49:42Z
Availability Date
dc.date.available
2021-08-30T12:49:42Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
1787-050X
Issn
dc.identifier.issn
1586-2895
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16699
Abstract
dc.description.abstract
50 éve vette kezdetét a felsőoktatási keretek között zajló rendőrtisztképzés hazánkban. Azóta a felkészítés jelentős fejlődésen ment keresztül a Rendőrtiszti Főiskola jogutódján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán. A különböző mesterképzési szakok (többek között rendészeti vezető, illetve kriminalisztika mesterképzés, civilek számára biztonsági szervező mesterképzés) alapításától a Rendészettudományi Doktori Iskola akkreditálásáig sok előremutató változás történt a képzésfejlesztés területén. A szerzők a jeles évforduló alkalmából megvizsgálják az Egyesült Királyság és az Európai Unió néhány tagországa hasonló jellegű felkészítéseinek sajátosságait, bemutatják az azokban érvényesülő, esetlegesen hazánkban is felhasználható jó gyakorlatokat. Az olvasó a tanulmányból megismerheti a rendőrtisztképzést folytató intézményekbe történő bekerülés nemzeti sajátosságait, a bachelor­ és masterképzések szerkezeti, tartalmi megoldásait és egyes kapcsolódó PhD­kurzusokat. A tanulmány bemutatja néhány, rendőrtisztek képzését végző külföldi felsőoktatási intézmény szervezeti felépítését, számba veszi azok egyéb lehetséges feladatait, mint például a rendőrségi továbbképzésben vagy a magánbiztonsági felkészítésben részvétel. A téma iránt érdeklődő megismerhet olyan megoldásokat, amelyekben a rendőri felkészítés polgári felsőoktatási intézményekben történik. A szerzők által elvégzett kitekintés értékeli a rendőrtisztképzés irányításának lehetséges szakmai változatait, az abban részt vevő hallgatók jogi helyzetét, az elhelyezésük és felkészítésük, valamint a beosztásba helyezésük fontosabb kérdéseit.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The higher education in the field of law enforcement started in Hungary 50 years ago. Since then, the education made significant progress at the Faculty of Law Enforcement of the University of Public Service, the legal successor of the Hungarian Police College. From the establishment of several master programs (amongst others, law enforcement leadership management master program, criminalistics master program and security management master program for civilians) to the official accreditation of the Police Science Doctoral School, many progressive changes 152Magyar Rendészet 2021/A rendészeti felsőoktatás 50 évewere made. On the occasion of the anniversary, the authors examine the characteristics of similar educational programs in the United Kingdom and in several member states of the European Union, and introduce the good practices followed in these states, which can possibly be adopted in Hungary, as well. The reader can get an insight into the national systems of eligibility criteria of the institutes providing police education, into the structural and substantial characteristics of bachelor and master programs and into several affiliated PhD programs. The study introduces the structure of several foreign higher education institutions providing police education, reviews the other possible tasks carried out by these entities, for example the participation in the further development of police officers or the education in the field of private security. The interested reader can get information on models, within the framework of which the police education takes place in a civilian institution. The overview made by the authors evaluates the possible variations of professional administration of police education, the legal status of students participating in it, the main questions of their quartering, training and appointment to commissioned officer.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
rendőrtisztképzés külföldönhu_HU
Keywords
dc.subject
moduláris felkészítéshu_HU
Keywords
dc.subject
felvételi kö­vetelményekhu_HU
Keywords
dc.subject
rendőr egyetemhu_HU
Keywords
dc.subject
rendőr főiskolahu_HU
Keywords
dc.subject
nemzetközi jó gyakorlatokhu_HU
Keywords
dc.subject
police education abroadhu_HU
Keywords
dc.subject
modular courseshu_HU
Keywords
dc.subject
eligibility criteriahu_HU
Keywords
dc.subject
police universityhu_HU
Keywords
dc.subject
police collegehu_HU
Keywords
dc.subject
international good practiceshu_HU
Title
dc.title
Rendőrtisztképzés az Európai Unió néhány országában, jó gyakorlatokhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Police Education in Several Member States of the European Union, Good Practiceshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

Rendőrtisztképzés az Európai Unió néhány országában, jó gyakorlatok
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény