Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Altdorfer Domonkos
Author
dc.contributor.author
Csiki Tamás
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-08-30T08:04:33Z
Availability Date
dc.date.available
2021-08-30T08:04:33Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
2559-8651
Issn
dc.identifier.issn
1789-5286
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16681
Abstract
dc.description.abstract
A tanulmány az elmúlt évtizedben elfogadott német stratégiai dokumentumok és szakpolitikai iránymutatások primer elemzésén keresztül vizsgálja a német stratégiai gondolkodás elmozdulását az aktívabb nemzetközi szerepvállalás irányába, rámutatva a 2020-as évekre kialakult stratégiai jövőkép jellemzőire is. Az elemzés elsőként az egyes dokumentumok stratégiai környezetről kialakított koncepcióját vizsgálja, azaz, hogy milyen földrajzi fókuszú és milyen jellegű fenyegetésekkel számolnak, milyen lehetőségeket látnak az érdekérvényesítésre, milyen külpolitikai eszközöket helyeznek előtérbe, milyen keretben képzelik el a honvédelmet és a nemzetközi műveleteket, illetve hogy hogyan viszonyulnak a katonai erő alkalmazásához. A vizsgált tényezők második csoportja a fegyveres erőkhöz kapcsolódóan azt vizsgálja, hogyan változott a német védelmi költségvetés 2008 óta, illetve hogy hogyan néz ki az egyes költségvetési területek finanszírozása, mi a stratégiai jövőkép a fegyveres erők használatához kapcsolódóan, illetve mik a fegyveres erők feladatkörei. Arra is kitér az értékelés, hogy a nemzetközi együttműködés fokozása megjelenik-e a képességfejlesztés területén. Mindebből átfogó képek alkotnak a szerzők a német stratégiai vízió változásáról kül-, biztonság- és védelempolitikai megközelítésben.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The study examines the transformation of German strategic thinking towards assuming greater international responsibilities through the analysis of strategic documents and policy papers adopted in the past decade. It also identifies the characteristics of Germany’s strategic vision for the 2020s. First, the analysis examines the conceptual picture of the documents regarding Germany’s strategic environment, namely the geographical focus and character of the perceived threats, the identified opportunities for pursuing German interests, the prioritised foreign policy tools, the primary frameworks for homeland defence and international operations, as well as Germany’s readiness to use military force. The second batch of factors examined is related to the armed forces, analysing the changes in the German defence expenditure since 2008, the financing of respective budgetary fields within defence spending, as well as the future strategic view for the use of the armed forces and its future tasks. The analysis also examines whether intensifying international cooperation was a determining factor of capability development. Based on all these factors, the authors offer a comprehensive picture of the changes of Germany’s strategic vision from a foreign, security and defence policy point of view.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
Németországhu_HU
Keywords
dc.subject
stratégiahu_HU
Keywords
dc.subject
Bundeswehrhu_HU
Keywords
dc.subject
védelempolitikahu_HU
Keywords
dc.subject
Európahu_HU
Keywords
dc.subject
Germanyhu_HU
Keywords
dc.subject
strategyhu_HU
Keywords
dc.subject
Bundeswehrhu_HU
Keywords
dc.subject
defence policyhu_HU
Keywords
dc.subject
Europehu_HU
Title
dc.title
A német stratégiai vízió átalakulása a 2010-es évekbenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Transformation of Germany’s Strategic Vision in the 2010shu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU


Files in this item

A német stratégiai vízió átalakulása a  2010-es években
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény