Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Kecskés Gábor
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-30T13:48:12Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-30T13:48:12Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16570
Abstract
dc.description.abstract
Jelen tanulmány a környezeti jogok, elsősorban az egészséges környezethez való jog kérdésével foglalkozik az idei évben 70 esztendős Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok kapcsán, az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában. A tanulmány számba veszi, hogy mely nevesített emberi jogok értelmezésében nyertek elismerést az egyének számára biztosított környezeti jogok.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The present study deals with environmental rights, especially the right to a healthy environment within the rights included into the celebrated European Convention on Human Rights (at its 70th anniversary) and within the practice of the European Court of Human Rights. This article analyses those explicitly recognised rights of the Convention which are interpreted as the frames of the (explicitly non-recognised) individual environmental rights.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
szelvényjoghu_HU
Keywords
dc.subject
élethez való joghu_HU
Keywords
dc.subject
tisztességes tárgyaláshoz való joghu_HU
Keywords
dc.subject
magán- és családi élet tiszteletben tartásához való joghu_HU
Keywords
dc.subject
mérlegelési szabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
derivative rightshu_HU
Keywords
dc.subject
right to lifehu_HU
Keywords
dc.subject
right to a fair trialhu_HU
Keywords
dc.subject
right to respect for private and family lifehu_HU
Keywords
dc.subject
margin of appreciationhu_HU
Title
dc.title
A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körébenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Interpretation of Environmental Rights within the Practice of the European Court of Human Rightshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.2.9

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
2hu_HU
Scope
dc.format.page
207-220hu_HU


Files in this item

A környezeti jogok értelmezése az Emberi Jogok Európai Egyezményébe foglalt jogok körében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény