Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Varga Zs. András
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-30T13:35:32Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-30T13:35:32Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16568
Abstract
dc.description.abstract
A 21. század elején a vesztfáliai békére visszavezethető szuverenitáson alapuló világrendet a globalizáció néven összefoglalt komoly és hosszú kihívás éri. Ez nem kizárólag politikaelméleti kérdés, hanem legalább ennyire alkotmányjogi is. Az állam által gyakorolt hatalom és a hatalom gyakorlásának módja az Európai Unió keretei között is bonyolult. Lényeges ezért, hogy Magyarország ott, ahol hatalma van, vagyis saját állami keretei között hangsúlyozza, hogy nem azért van magyar alkotmányosság, mert azt egy, az akaratából létrejött, vagy legalábbis hozzájárulásával működő nemzetközi intézmény elismeri, hanem azért van magyar alkotmányosság, mert korábban is volt. Állami szuverenitás nélkül csak intézményi autoritás marad, az alkotmány és az alkotmányosság elenyészik. Ez ellen szolgál erős eszközül az Alaptörvény. Az alkotmányos identitás, a mai alkotmányosság normatív összekapcsolása a Magyarország állami létét végigkísérő történeti alkotmányossággal és az alkotmányos állami folytonosságot megtestesítő Szent Koronával olyan eszközök, amelyek alkalmasak a szuverenitás védelmére.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
At the beginning of the 21st century, the world order based on sovereignty traced back to the Peace of Westphalia faces a serious and long-term challenge summed up as globalisation. This is not only a matter of political theory, but at least as much a matter of constitutional law. The power exercised by the state and the way in which it is exercised are also complicated within the framework of the European Union. It is important, therefore, that Hungary emphasises, where it has power, that is, within its own state, that it does not have Hungarian constitutionality because it is recognised by an international institution created of its own will, or at least with its consent, but because there has been a Hungarian constitutionality for a long time. Without state sovereignty, only institutional authority remains, the constitution and constitutionality fade away. The Fundamental Law serves as a strong tool against this. Constitutional identity, the normative connection of today’s constitutionality with the historical constitutionality that accompanies the existence of Hungary as a state, and the Holy Crown, which embodies the continuity of the constitutional state, are tools that are suitable for the protection of sovereignty.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
Alaptörvényhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányossághu_HU
Keywords
dc.subject
hatáskörhu_HU
Keywords
dc.subject
identitáshu_HU
Keywords
dc.subject
Nemzeti hitvalláshu_HU
Keywords
dc.subject
Szent Koronahu_HU
Keywords
dc.subject
szuverenitáshu_HU
Keywords
dc.subject
történeti alkotmányhu_HU
Keywords
dc.subject
vívmányhu_HU
Keywords
dc.subject
Fundamental Lawhu_HU
Keywords
dc.subject
constitutionalityhu_HU
Keywords
dc.subject
competencehu_HU
Keywords
dc.subject
identityhu_HU
Keywords
dc.subject
National Avowalhu_HU
Keywords
dc.subject
Holy Crownhu_HU
Keywords
dc.subject
sovereigntyhu_HU
Keywords
dc.subject
historical constitutionhu_HU
Keywords
dc.subject
achievementhu_HU
Title
dc.title
Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmébenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Significance of the Fundamental Law in the Protection of Hungary’s Sovereigntyhu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.2.7

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
2hu_HU
Scope
dc.format.page
155-178hu_HU


Files in this item

Az Alaptörvény jelentősége Magyarország szuverenitásának védelmében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény