Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Schanda Balázs
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-30T13:13:44Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-30T13:13:44Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16565
Abstract
dc.description.abstract
Az alkotmánybíráskodás a rendszerváltozáskor előzmények nélkül jelent meg a magyar jogrendszerben és rövid idő alatt meghatározó jogalakító szerepre tett szert. Az Alaptörvény a politikától távolabb, az igazságszolgáltatáshoz közelebb hozta az intézményt. Ugyanakkor az elmúlt évtized gyakorlata is mutatja – például a szólásszabadság vagy az egészséges környezethez való jog tekintetében –, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is jelentős jogalakító szerepet tölt be. Az elmúlt évtized gyakorlatát az is jellemzi, hogy az Alkotmánybíróság kompromisszumokkal old fel kényes kérdéseket, és a nemzeti identitás védelme és az uniós együttműködés kötelezettsége között is egyensúlyt keres.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
Constitutional jurisdiction has been a new element of the Hungarian legal system upon the democratic transition and soon it has gained a determinative role in shaping the legal system. The Fundamental Law has reduced the political impact of the institution by placing it closer to the judiciary. The jurisprudence of the last decade shows that the Constitutional Court continues to have a significant role in shaping the legal system – free speech cases or issues concerning environmental law could serve as examples. The practice of the Constitutional Court is characterised by searching for compromises and finding a balance between the protection of national identity and the cooperation in the European Union.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmánybíráskodáshu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányos identitáshu_HU
Keywords
dc.subject
jogfejlesztéshu_HU
Keywords
dc.subject
szólásszabadsághu_HU
Keywords
dc.subject
környezetjoghu_HU
Keywords
dc.subject
constitutional justiceen
Keywords
dc.subject
constitutional identityen
Keywords
dc.subject
legal developmenten
Keywords
dc.subject
freedom of expressionen
Keywords
dc.subject
environmental lawen
Title
dc.title
Az alkotmánybíráskodás új szerepe az Alaptörvény első évtizedébenhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Kompromisszumok, identitás és jogfejlesztéshu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The New Role of Constitutional Justice in the Decade before the Basic Lawhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Compromises, Identity and Legal Developmenthu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.2.5

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
2hu_HU
Scope
dc.format.page
117-134hu_HU


Files in this item

Az alkotmánybíráskodás új szerepe az Alaptörvény első évtizedében
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény