Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Hörcherné Marosi Ildikó
Author
dc.contributor.author
Kováts Beáta
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-06-30T11:41:29Z
Availability Date
dc.date.available
2021-06-30T11:41:29Z
Release
dc.date.issued
2021
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
Issn
dc.identifier.issn
0866-6628
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16561
Abstract
dc.description.abstract
Az Alaptörvény által bevezetett alkotmányjogi panasz, a bírói döntések alkotmányossági felülvizsgálatának lehetősége újradimenzionálta az Alkotmánybíróság és a bírói hatalmi ág viszonyát. Olyan új kérdéseket vetett fel, mint hogy vannak-e az Alkotmánybíróság tevékenységének igazságszolgáltatási elemei, a bírói igazságszolgáltatás belső kontrollmechanizmusának és az alkotmányossági felülvizsgálatnak az egymáshoz való viszonya, vagy éppen mi lehet az alkotmányossági felülvizsgálat helyes iránya és annak tartalma („eredmény-” vagy „jogértelmezéskontroll”). E kérdések elemzésének keretéül az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében elismert processzuális alapjog szolgál, amelynek tartalmát az alkotmánybírósági esetjog egy sor új elemmel gazdagította az elmúlt időszakban. A vizsgálat középpontjában tartalmi oldalról a contra legem, illetve az önkényes bírói döntés mibenlétének kérdése áll.hu_HU
Abstract
dc.description.abstract
The constitutional complaint, introduced by the Fundamental Law, which is the option of constitutional review of judicial judgements, has repositioned the relationship of the Constitutional Court and the judicial branch. It has brought up new questions, like whether there are jurisdictional elements in the activity of the Constitutional Court, how do the internal control mechanism of judge-made jurisdiction and constitutional review relate to each other, or what can possibly be the right direction and content of constitutional review (“result” or “interpretation control”). To analyse these questions, the procedural fundamental right provides the framework, which is recognised in section (1) of Article XXVIII of the Fundamental Law. Its content has been made much more nuanced by a series of new elements introduced by the Constitutional Court recently. The question of the nature of contra legem and that of the arbitrary judicial decision stand in the centre of the investigation.en
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányjogi panaszhu_HU
Keywords
dc.subject
alkotmányossági felülvizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject
bírói igazságszolgáltatás belső kontrollmechanizmusahu_HU
Keywords
dc.subject
contra legem bírói döntésekhu_HU
Keywords
dc.subject
constitutional complainthu_HU
Keywords
dc.subject
constitutional reviewhu_HU
Keywords
dc.subject
internal control mechanism of judicial justicehu_HU
Keywords
dc.subject
contra legem judicial decisionshu_HU
Title
dc.title
Amikor a bíró visszaél a függetlenségévelhu_HU
Title Version
dc.title.alternative
Az önkényes/contra legem bírói döntések alkotmánybírósági megítélésének evolúciójahu_HU
Title Version
dc.title.alternative
When the Judge Misuses His Independencehu_HU
Title Version
dc.title.alternative
The Evolution of Constitutional Jurisdiction Concerning Arbitrary/Contra Legem Judicial Decisionshu_HU
Type
dc.type
Folyóiratcikkhu_HU
Version
dc.description.version
kiadóihu_HU

dc.rights.accessRights
nyílt hozzáférésűhu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.32566/ah.2021.2.2

dc.identifier.journalTitle
Acta Humanahu_HU

dc.identifier.journalVolume
9hu_HU

dc.identifier.journalIssueNumber
2hu_HU
Scope
dc.format.page
23-35hu_HU


Files in this item

Amikor a bíró visszaél a függetlenségével
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény