Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Rechnitzer János (szerk.)
Author
dc.contributor.author
Berkes Judit
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-25T09:39:16Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-25T09:39:16Z
Release
dc.date.issued
2021
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-342-6 (nyomtatott)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-343-3 (pdf)
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-531-344-0 (epub)
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16508
Abstract
dc.description.abstract
A magyar nagyvárosok fejlődési pályájáról az elmúlt húsz évben nem készült sem értékelő, sem összehasonlító tanulmánykötet. Erre nyílt módunk a KÖFOP-2.1.2.-V EKOP- 15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálatfejlesztés” elnevezésű program keretében lefolytatott kutatásoknak köszönhetően. 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait, érdekességeit. Áttekintést nyújtunk a korábbi kutatási irányokról, gazdasági szerkezetük alakulásáról, a kormányzási modellekről, a társadalmiszerkezetváltozási trendjeikről, a kulturális miliőről, a városszerkezet átrendeződéséről, majd összefoglaljuk fejlődési pályáik jellemzőit, keresve a közös és egyedi elemeket. Mindehhez társul a nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár) elemző-értékelő tanulmánya.A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek a hazai településhálózat fejlődése iránt, kiváltképpen a befektetőknek és gazdasági szereplőiknek, akik szakszerű és tudományos információkat nyerhetnek belőle döntéseik megalapozásához.hu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Ludovika Egyetemi Kiadóhu_HU
Keywords
dc.subject
nagyvároshu_HU
Keywords
dc.subject
Magyarországhu_HU
Keywords
dc.subject
regionális fejlődéshu_HU
Keywords
dc.subject
regiónális tanulmányokhu_HU
Keywords
dc.subject
várostervezéshu_HU
Keywords
dc.subject
városfejlesztéshu_HU
Title
dc.title
Nagyvárosok Magyarországonhu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU


Files in this item

Nagyvárosok Magyarországon
Nagyvárosok Magyarországon
Nagyvárosok Magyarországon
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény