Show simple item record

Editor
dc.contributor.editor
Padányi József
Editor
dc.contributor.editor
Görbe Attiláné Zán Krisztina
Availability Date
dc.date.accessioned
2021-05-21T09:18:38Z
Availability Date
dc.date.available
2021-05-21T09:18:38Z
Release
dc.date.issued
2021
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/20.500.12944/16507
Abstract
dc.description.abstract
Tisztelt Egyetemi Polgár! Kedves Olvasó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2018/2019-es évkönyvét tartja kezében a Tisztelt Olvasó, amely arra hivatott, hogy átfogó összegzését adja intézményünk tevékenységének, az elért eredményeinknek és az általunk kitűzött céloknak, kijelölve a még előttünk álló teendőket összhangban azon törekvésünkkel, hogy egyre jobbak és eredményesebbek legyünk munkánk során. Az egykori ludovikás szellemiség, hagyományaink, a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia szellemi és erkölcsi öröksége kijelöli számunkra azt az utat, amelyen haladnunk kell, amelyhez méltóvá, éretté és szakmailag kellően felkészültté kell válnunk, alkalmazkodva a tudomány, az oktatás és a minket körülvevő világ elvárásaihoz, változásaihoz. A 2018/2019-es akadémiai év számos változást hozott az Egyetem életében. Egyetemünk Szenátusa 2018. november 28-án egyhangúlag fogadta el az intézmény új Szervezeti és Működési Rendjét (a továbbiakban: SZMR). Az SZMR megalkotásával célunk az volt, hogy olyan egységes egyetemi szervezet jöjjön létre, amely az oktatást és a kutatást a leghatékonyabban képes támogatni, segíteni. Egyetemünk életét és munkáját úgy kell megszerveznünk, hogy az a lehető legmagasabb minőségben szolgálja az oktatást, a kutatást és a rendelkezésünkre álló páratlan egyetemi infrastruktúra megfelelő kihasználását. A Magyarországon egyedülállóan modern egyetemi infrastruktúra megfelelő alapot nyújt az oktatás magas színvonalának garantálásához, az universitas közösségének erősítéséhez, lépést tartva a 21. század dinamikus oktatástechnikai fejlődésével, valamint az élenjáró nyugati egyetemek infrastrukturális adottságaival. Ezen feltételek között hivatásunk és egyben kötelességünk is korszerű ismeretekkel, a legmagasabb szintű szakmai tudásanyaggal rendelkező, önálló döntéshozatalra képes, szellemileg és fizikailag egyaránt felkészült szakemberek képzése az alap- és mesterszakokon, valamint a doktori iskolákban, akik nem csupán a munkaerőpiacon való helytállásra vannak felkészítve, hanem a közszolgálat „szolgálatként” való felfogása jegyében hasznosítják a megszerzett tudásukat. Kiemelt figyelmet szentelünk az Egyetemen zajló kutatási tevékenységnek is. 2019 februárjától megkezdte működését az Eötvös József Kutatóközpont és az annak keretében életre hívott kilenc kutatóintézet. A kutatóintézetek többsége 2019. február 1-jével kezdte meg működését, a Gazdasági Versenyképesség, valamint a Kiberbiztonsági Kutatóintézet pedig 2019. július 1-től gazdagítja az egyetemi kutatásokat. Szintén 2019 februárjában hoztuk létre a Stratégiai Tanulmányok Intézetét, amelynek alapvető feladata a közszektor stratégiai vezetői feladatainak ellátására felkészítő, magyar és regionális vonatkozású, kiemelt jelentőségű képzési programok tervezése és szervezése, valamint a szakkollégiumok és a tehetséggondozás támogatása. Az oktatás modernizálásának, hatékonyabbá tételének keretében indult el az Egyetemi Közös Modul oktatásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok kiértékelése, a tantárgyak szerkezetének és oktatási módszereinek felülvizsgálata. A munka eredményeként született meg a Ludoviceum tantárgycsoport, amelynek elindítása, részletes kidolgozása a soron következő tanév feladata. 2019. augusztus 1-jével született meg az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar összeolvadásával a képzési és kutatási erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodás, a tudásanyag egységesítése és koncentrációja, a szellemi versenyképesség növelése céljából. Az oktatási és képzési fejlesztésekkel párhuzamosan szervezetünk belső struktúráját is racionalizáltuk, létrejött a Kommunikációs és Program Igazgatóság, a Campus Igazgatóság, a Jogi és Igazgatási Iroda, továbbá az Oktatási és Tanulmányi Iroda. A Szenátus létszámát felülvizsgáltuk, és újragondoltuk a rektorhelyettesi portfóliókat is, ez utóbbi eredményeként négy rektorhelyettesi portfóliót alakítottunk ki, lefedve az Egyetem oktatási, fejlesztési, nemzetközi, tudományos területeit. Fontos mérföldkövet jelentett munkánkban és fejlesztéseink sorában, hogy Magyarország Kormánya az 1657/2018. (XII. 6.) számú határozatában döntött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztési programjának támogatásáról. A programot gróf Tisza Istvánról neveztük el, a 100 éve elhunyt mártírsorsú magyar miniszterelnök emléke előtt tisztelegve. A program célja, hogy az Egyetem nemzetközi és hazai versenyképességét már középtávon jelentős mértékben javítsa. 2019-ben a Tisza István Program keretében többletforrás állt rendelkezésünkre – példaként említve – a karok speciális képzésfejlesztési igényeire, nemzetközi szintű kutatásokra, új nemzetközi szintű képzésekre, egyetemi szolgáltatások és kultúra fejlesztésére, az Egyetem egyes tevékenységeinek digitalizálására, valamint könyvkiadásra és könyvtárfejlesztésre. Bízom benne, hogy a fenti – korántsem teljes – összefoglaló felkeltette a Tisztelt Olvasó figyelmét, érdeklődését, és a jövőben közös erővel dolgozhatunk céljaink eléréséért! Dr. Koltay András, rektorhu_HU
Language
dc.language.iso
huhu_HU
Rent
dc.publisher
Nemzeti Közszolgálati Egyetemhu_HU
Rent
dc.publisher
Koltay, András
Keywords
dc.subject
évkönyvhu_HU
Keywords
dc.subject
NKEhu_HU
Keywords
dc.subject
Nemzeti Közszolgálati Egyetemhu_HU
Keywords
dc.subject
NUPShu_HU
Keywords
dc.subject
National University of Public Servicehu_HU
Keywords
dc.subject
yearbookhu_HU
Keywords
dc.subject
KÖFOPhu_HU
Keywords
dc.subject
Egyetemi Hallgatói Önkormányzathu_HU
Keywords
dc.subject
doktori iskolahu_HU
Keywords
dc.subject
Ludovika Campus Projekthu_HU
Keywords
dc.subject
GINOPhu_HU
Keywords
dc.subject
szakkollégiumhu_HU
Keywords
dc.subject
fejlesztési projekthu_HU
Keywords
dc.subject
Szenátushu_HU
Keywords
dc.subject
NKE Chair programhu_HU
Keywords
dc.subject
Egyetemi Doktorandusz Önkormányzathu_HU
Keywords
dc.subject
minőségbiztosítási rendszerhu_HU
Keywords
dc.subject
Alumni Közösséghu_HU
Keywords
dc.subject
sajtómegjelenéshu_HU
Keywords
dc.subject
statisztikai adatokhu_HU
Title
dc.title
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem évkönyve 2018 - 2019hu_HU
Type
dc.type
Könyvhu_HU

dc.publisher.institution
Nemzeti Közszolgálati Egyetem


Files in this item

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem évkönyve 2018 - 2019
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Tallózás a gyűjteményekben

Kategóriák és gyűjtemények
Megjelenés dátuma
Szerző
Cím
Tárgyszó
Feltöltés dátuma
Közszolgálati Online LexikonMagyary ArchívumLudovika Gyűjtemény